top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

facebook

zvcesta

erenburgova
vub

min_fin

EYOF_BB

 

 

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 02.06.2023

01.06.2023 Zvolenská cesta
Deň detí

01.06. sme strávili Deň detí v športovom duchu. Na školskom dvore sme mali rôzne stanovištia, kde si deti mohli vyskúšať svoje schopnosti v rôznych disciplínach. Žiaci boli nakoniec za svoje úsilie odmenení sladkou odmenou.

2023 2023

 

01.06.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Deň matiek

Deň matiek patrí medzi symbolické medzinárodné dni. Je to deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Aj v našej škole na elokovanom pracovisku sme oslávili tento krásny sviatok 31.05.2023. Deti sa naučili pekné básne, tance a pesničky, ktoré následne predviedli mamičkám, babičkám a najbližšej rodine. Mamičky odchádzali s veľkou radosťou, pýchou na svoje deti, ktoré ich na záver vyobjímali a dali vlastnoručne vyrobený darček.

2023 2023 2023 2023

 

31.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň tulipánov

13. mája je deň tulipánov. Pri tejto príležitosti si žiaci pozreli zaujímavý dokument o tulipánov, naučili sa pesničku „Ja som pán tulipán“ a postup ako nakresliť tento obľúbený kvet. Následne si každá trieda vytvorila svoj tulipánový aranžmán.

Mgr. Zuzana Chobodová  

2023 2023 2023 2023

 

30.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň matiek

Tento významný sviatok sme si pripomenuli netradične dňa 16.mája. Po spoločnom vystúpení si mamičky pozreli prezentáciu videí z bežného života našich žiakov. Na záver im žiaci odovzdali svoje láskou vyrobené darčeky.

Mgr. Zuzana Chobodová  

2023 2023 2023 2023

 

30.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Dopravná výchova

V priebehu mesiaca máj sme so žiakmi robili rôzne aktivity, ktoré im pomôžu zlepšiť sa v dopravnej výchove. Žiaci si zopakovali význam dopravných značiek a zopár z nich si aj vyrobili. Pripomenuli sme si pravidlá cestnej premávky vonku, aj v priestoroch školy.

Mgr. Zuzana Chobodová  

2023 2023 2023 2023

 

29.05.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

V mesiaci máj sa deti z ŠKD na ul. Dukelských hrdinov opäť venovali tvoreniu a pohybovým aktivitám.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

29.05.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň korytnačiek a Deň Slnka

Deti zo ŠKD na ul. Dukelských hrdinov si v máji výtvarnými prácami pripomenuli Svetový deň korytnačiek a Deň Slnka.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023

 

29.05.2023 Zvolenská cesta
Deň matiek

Najkrajší darček v podobe pesničiek, básničiek či tanca bol súčasťou sprievodného programu pri príležitosti Dňa matiek, ktorý slávime každoročne aj na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, vychovávateľkám a pedagogickým asistentom, ktorí pripravili toto úžasné vystúpenie nie len pre mamičky, ale aj ostatných rodinných príslušníkov.

2023 2023

 

26.05.2023 Zvolenská cesta
Súťaž časopisov s názvom Pro Slavis

Už niekoľko rokov sa zúčastňujeme súťaže časopisov s názvom Pro Slavis, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline. Je to celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov. Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. Naša škola tento rok obhájila 2. miesto vo IV. kategórii pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia a špeciálne predškolské zariadenia. Do súťaže sme poslali 3 rôzne čísla nášho školského časopisu Školáčik.

Mgr. Erika Šoltésová  

2023

 

17.05.2023 Zvolenská cesta
Svetový deň mlieka v škole

Medzinárodný deň mlieka pripadá vždy na 3.májový utorok od roku 1957 pod záštitou medzinárodnej mliekarskej federácie. Pre človeka je konzumácia mlieka prirodzenou súčasťou života od narodenia. Preto sme si deň mlieka so žiakmi v našej škole pripomenuli rozhovorom, zhotovovaním plagátov a vyfarbovaním maľovaniek.

PaedDr. Renata Arpányiová  

2023 2023

 

15.05.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Pracovné vyučovanie

Na naplnenie obsahu a cieľov pracovného vyučovania využívame aj so žiakmi 4. ročníka školský pozemok. Aj v tomto školskom roku sme zasadili cibuľku, reďkovku a hrach. Už teraz sa tešíme na našu úrodu. Žiaci si aj takýmto spôsobom vytvárajú kladný vzťah k práci a získavajú praktické skúsenosti s pestovaním rôznych druhov plodín.

Mgr. Mária Mariničová  

2023 2023 2023 2023

 

10.05.2023 Zvolenská cesta
Talentová šou

Dňa 9.mája 2023 sa v I.Z triede uskutočnila talentová šou. V speve vyhrala Lucka L. , v tanci Fabricius O. a cenu poroty získal Jožko Z.V. Súťažiacim ďakujem za zapojenie sa do súťaže a výhercom srdečne gratulujem.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023

 

10.05.2023 Zvolenská cesta
Sadenie ovocných stromčekov

Dňa 9. mája naši deviataci a ôsmaci zasadili v školskej záhrade sedem ovocných stromčekov a dva kríčky ríbezlí. Sadenice škola získala zo „ Školského programu“ školské ovocie. O zasadené stromčeky a kríky sa budeme naďalej starať a dúfame, že sa nám čoskoro odmenia bohatou úrodou.

2023 2023 2023 2023

 

05.05.2023 Zvolenská cesta
Hudobno-pohybový program

Dňa 4.5.2023 na našu školu zavítali žiačky zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci. Pod vedením pani profesorky Dagmar Jantošovej si nacvičili hudobno-pohybový program, plný piesní, tancov a hier. Naši žiaci sa aktívne zapojili do činností, ktoré si študenti pripravili.

2023 2023 2023 2023

 

02.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Veľkonočná výtvarná súťaž

Špeciálna základná škola v Lučenci aj tento školský rok vyhlásila veľkonočnú výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri ZŠ s názvom „Symboly Veľkej noci“, ktorá bola rozdelená do troch kategórii :
I.kategória – 1.-4.ročník A variant
II.kategória – 5.-9.ročník A variant
III.kategória – B,C variant, autisti Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl. Zúčastnené práce boli vyhotovené v rôznych veľkostiach a rozličnými technikami. Ďakujeme školám a ich žiakom za účasť a inšpiráciu.

2023 2023 2023 2023

 

28.04.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

V mesiaci apríl sme s deťmi v ŠKD opäť tvorili, precvičovali vedomosti a hlavne sme sa ako vždy najviac venovali pohybovým aktivitám prispôsobeným počasiu

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

28.04.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

V apríli sme vyrábali záhradku s jarnými kvetmi, kde sme využili rôzne výtvarné techniky, zahrali sme sa na lekárov a keď nám počasie prialo, zahrali sme sa aj na školskom ihrisku.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

27.04.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň grafiky obrázkami

27. apríla sme si so žiakmi v ŠKD na ul. Dukelských hrdinov pripomenuli Svetový deň grafiky obrázkami, ktoré sú vytvorené prípravnými grafickými technikami.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

25.04.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Deň Zeme

22.4.2023 je Deň Zeme. V budove na Erenburgovej ulici sme pri príležitosti tohto dňa pracovali na projektoch, ktoré charakterizujú našu Zem. Témy boli: Zem ako planéta, Zem a zvieratá, Zem a rastliny, Zem a voda, Zem a vzduch, Zem a človek, Zem a odpad, Zem a ekológia. Žiaci z každej triedy si vylosovali tému, na ktorej spolu s pani učiteľkou triednou pracovali dva dni. Na tretí deň sme sa spoločne všetci stretli a navzájom sme sa podelili o zaujímavosti, ktoré sme sa pri tvorbe projektov dozvedeli.

Mgr. Jarmila Fajčíková  

2023 2023 2023 2023

 

25.04.2023 Zvolenská cesta
Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento deň sme oslavovali aj my v našej škole. Žiaci 8. a 9. ročníka pracovali na úprave školského pozemku, skalky a trávnika. Pod vedením pani učiteľky E. Šuľajovej. Ostatní žiaci si na vyučovaní zhotovili veľmi pekné plagáty o našej Zemi. S pani učiteľkami sa porozprávali ako triedime odpad. Ako chránime našu planétu pred škodlivými vplyvmi. A ako sa máme o ňu starať, aby nám dlho vydržala. Potom sa žiaci vybrali na prechádzku okolo školy, kde pozbierali papiere a iný odpad.

Mgr. Marcela Batópálová  

2023 2023 2023 2023

 

21.04.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň Zeme

Keďže deň Zeme tento školský rok vychádzal na sobotu, naši žiaci si naň spomenuli už 21.apríla. V triedach si s pani učiteľkami povedali, prečo a ako treba chrániť našu Zem, čo je pre nás dôležité, aby sme tu mohli žiť v súlade s prírodou. Potom si vytvorili rôzne obrázky, z ktorých vznikla nástenka v tvare Zemegule.

2023 2023 2023 2023

 

12.04.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Svetový deň letectva a kozmonautiky

V mesiaci apríl sme si pripomínali Svetový deň letectva a kozmonautiky. Priblížili sme si tematiku vesmír a kozmonautika.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

12.04.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Program v ŠKD

Dnes prišli študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci pobaviť žiakov z ŠKD svojim programom.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

07.04.2023 Zvolenská cesta
Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia je každoročne 7. apríla pripomína nám, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné si ho chrániť a udržiavať. V roku 1948 bola založená Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá podporuje zdravie všade na svete. V tomto roku WHO oslávilo 75. výročie jeho vzniku a zároveň si pripomíname 30. výročie poradní zdravia na Slovensku, ktoré začali postupne vznikať od roku 1993. Svetový deň zdravia v tomto roku bol zameraný na vyšetrenie nadváhy a obezity ako faktora pre rozvoj civilizačných ochorení a analýzu krvných lipidov (LDL, HDL a celkový cholesterol, triglyceridy). Naši žiaci si prezreli prezentáciu, ktorá ich oboznámila s tým, ako sa majú starať o svoje zdravie a predchádzať vzniku chorôb. Po prezentácii si vymaľovali omaľovánky so športovou tematikou a taktiež si boli zašportovať na školskom dvore.

2023 2023 2023 2023

 

03.04.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň povedomia o autizme

3.apríla sme si aj v škole pripomenuli svetový deň povedomia o autizme, ktorý OSN určila na 2.apríla. Keďže našu školu navštevujú žiaci s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, vyjadrili sme im podporu a rôznymi výtvarnými technikami sme aj s nimi vytvorili zaujímavé puzzle.

2023 2023 2023 2023

 

03.04.2023 Zvolenská cesta
2. apríl - Svetový deň povedomia o autizme

2. apríla 2023, po prvýkrát z príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, rozsvietili Synagógu v Lučenci. Tejto udalosti sa zúčastnili aj niektorí pedagogickí zamestnanci školy.

2023 2023 2023 2023

 

31.03.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

"Marec,poberaj sa starec"...aj my sme sa rozlúčili so zimou a konečne sme si viac mohli užiť hry na ihrisku a privítali sme jar aj tvorivo.

Bc. M.Kušniarová, Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľky   

2023 2023 2023 2023

 

31.03.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Marcové vytváranie v ŠKD.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023

 

27.03.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Etická výchova v siedmom ročníku

Dorozumieme sa aj bez slov - kreslenie spoločného obrázka bez rozprávania

2023

24.03.2023 budova na Zvolenskej ceste 2396/39
Naša nová relaxačná miestnosť

14. február bol sviatkom sv. Valentína a v našej Špeciálnej základnej škole, Zvolenská cesta Lučenec bol spojený i s karnevalom, ktorý v tomto fašiangovom období spestril čas žiakom a učiteľom. Nefalšovaná detská radosť a úprimný smiech sa niesli celou budovou, tanečné hity a obľúbené piesne si spokojní žiaci pospevovali ešte pri odchode domov.

V tento deň sme mali aj inú príjemnú udalosť, ktorá potešila všetkých nás. Bude prínosom pre našich žiakov, ktorí boli, sú a budú vždy na prvom a najdôležitejšom mieste. Ide nám predsa o spoločný cieľ a to je spokojné a šťastné dieťa.

Každý pozná ten pocit, keď potrebujeme pomoc pre seba alebo niekoho iného, keď sa nás zmocní bezradnosť, bezmocnosť, či nevysvetliteľný strach. Aj citlivá detská duša je vystavená takýmto pocitom a preto sme sa rozhodli, že vytvoríme ďalšie príjemné miesto s atmosférou, kde na nepríjemný pocit môžu žiaci zabudnúť, kde sa môžu upokojiť a uvoľniť.

14. február bol preto dňom otvorenia relaxačnej miestnosti a sme hrdí, že sa nám ju podarilo zriadiť svojpomocne. Vychádzajúc z primárnych potrieb našich žiakov, sme im tento priestor ,,ušili“ na mieru.

Špeciálna miestnosť má multisnezorický charakter, obohatený o prvky snoezelenu a je miestom, kde sa počas dňa uskutočňuje relaxácia, bazálna stimulácia, regulácia agresivity, terapeutické i hrové aktivity (činnosti spojené s prvkami aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, tanečnej terapie, dramatoterapie a iné), ktoré zabezpečujú naši kvalifikovaní pedagógovia, pedagogickí asistenti a pani vychovávateľky, za čo im patrí veľká vďaka..

Miestnosť sme vybavili zariadením a pomôckami, ktoré nám poslúžia na niekoľko rokov. Sú to napríklad bublinkový valec, ktorý ponúka viaczmyslový zážitok v podobe meniacich sa farieb ako vizuálneho podnetu, jemného šumu ako sluchového podnetu. Optické vlákna sú zdrojom vizuálnej i taktilnej stimulácie, ale aj vynikajúcou motiváciou k pohybu či stimuláciou jemnej motoriky. Pre zlepšenie nálady nám poslúžia projektory, ktoré vyobrazujú abstraktnú alebo tematickú projekciu na stenu, strop či podlahu. Príjemná relaxácia môže byť strávená na polohovacom vaku, počúvaním tónov relaxačnej hudby, s príjemnou vôňou aromadifúzerov.

Samotná miestnosť je priestranná, preto jej využitie má variabilný charakter a ten nás doviedol k myšlienke, že bude priestorom aj pre voľno časové aktivity, ktoré zabezpečujeme našim žiakom a zmysluplne tak trávime s nimi čas aj po skončení vyučovania. V tomto príjemnom prostredí preto žiaci nájdu – okrem iného, množstvo stolových hier, spoločenských hier, či si príjemne oddýchnu pri počúvaní obľúbenej hudby.

Každé dieťa sa veľa učí pozorovaním. Našou métou je preto poskytovať žiakom takú starostlivosť a vychovno - vzdelávaciu činnosť, v ktorej učiteľ je aj sprievodcom ukazujúcim smer, ako treba pekne žiť a veriť, že sa dieťa pridá. Učenie druhých nie je len prácou. Je to služba, ktorú berieme ako poslanie.

PaedDr. Martina Jakabšicová  

2023 2023 2023 2023

 

23.03.2023 pridané zimné číslo časopisu Školáčik.
2023 2023 2023 2023
22.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň vody - beseda

22.marca sme si pripomenuli Svetový deň vody. Navštívila nás pani Gubányiová z Regionálneho úradu verejného zdravia v Lučenci, ktorá žiakom vysvetlila potrebu a úžitok vody pre človeka, živočíchov a rastliny. Potom žiakom pustila edukatívnu rozprávku, prostredníctvom ktorej si utvrdili získané poznatky.

2023 2023 2023 2023

 

22.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň vody - pokusy

Na svetový deň vody žiaci robili aj rôzne pokusy. Najprv maľovali a tvorili s ľadom, potom robili pokusy s vodou – skúšali, čo sa rozpustí, nerozpustí vo vode, ako sa správajú rôzne látky vo vode a nakoniec využili vodu na výrobu nápojov.

2023 2023 2023 2023

 

21.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň Downovho syndrómu

21.marca sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Niektorí žiaci a ich pani učiteľky sa zapojili do „ponožkovej výzvy“- a obuli si rôzne ponožky. Ďalší si vytvorili zaujímavé ponožky rôznymi výtvarnými technikami.

2023 2023 2023 2023

 

17.03.2023 budova na Zvolenskej ceste 2396/39
Z rozprávky do rozprávky

Kde bolo, tam bolo – týmito slovami sa začína skoro každá rozprávka, ktorá nás prenáša do čarovného sveta fantázie, príbehov. Do čarovného sveta rozprávok sa preniesli aj naši žiaci. Čítaním, počúvaním a pozeraním rozprávok, následne pripravenými aktivitami si užili rozprávkový svet plnými dúškami. A čo by to bolo za rozprávku, keby nás niečo nenaučila, ako je to napríklad v rozprávke o medovníkovom domčeku, kedy sa deti zatúlali ďaleko od domu. A pretože sa rozprávka končí vždy dobre, mohli si vysnívať aj tie najtajnejšie sny.

Mgr. Martina Čižmárová  

2023 2023 2023 2023

 

15.03.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Rekreačná činnosť v ŠKD

Čas vyhradený na rekreačnú činnosť si žiaci najradšej užívajú pri sezónnych činnostiach. V prípade nepriaznivého počasia prebieha rekreačná činnosť žiakov v telocvični.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
MDŽ

Takto štvrtáci pozdravili svoju pani učiteľku Mgr. Máriu Mariničovú z karnevalu a pri príležitosti MDŽ jej odkazujú, aby sa vrátila čím skôr k ním.

2023 2023

 

09.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Obdobie fašiangov – zvyky, tradície

Vo februári sme si pripomenuli obdobie fašiangov – zvyky, tradície. Žiaci si po triedach vyrábali karnevalové masky. 20.februára sme sa stretli a vyrobili si veselé šašovské hlavy.

2023 2023 2023 2023

 

09.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Fašiangové dobroty

Pred jarnými prázdninami sme piekli sladké a slané dobroty – vaľkali, krájali cesto, plnili a natierali vajíčkom. Po pečení sme si aj upratali.

2023 2023 2023 2023

 

24.02.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

Mesiac február ubehol ako voda. Pripravovali sme sa na karneval, vyrábali sme Valentínky ku Dňu zaľúbených, konečne nám prialo aj počasie a mohli sme vyjsť na školské ihrisko. Okrem týchto všetkých aktivít sme zavítali aj do učebne informatiky a zoznamovali sme sa s prácou na počítačoch.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

16.02.2023
Mladý zdravotník

Dňa 15.2.2023 navštívili našu školu na Zvolenskej ceste a Erenburgovej ulici študenti Strednej zdravotníckej školy v Lučenci a pracovníci Slovenského červeného kríža v Lučenci. Ich úlohou bolo poučiť našich žiakov o zásadách poskytovania prvej pomoci. Naučiť ich uložiť zranenú osobu do stabilizovanej polohy a poskytnúť jej prvú pomoc. Postarať sa o zranenú osobu do príchodu zdravotnej pomoci.
Prednáška, samotné ukážky a nácviky našich žiakov upútali. Naučili sa, že správne podanie prvej pomoci môže zachrániť ľudský život.
Ďakujeme študentom a zamestnancom SČK za pekné a účelne využité chvíle v škole.

2023 2023 2023 2023

 

16.02.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

Február sa u nás v ŠKD niesol okrem karnevalu aj vo valentínskej nálade...tvorili sme zo srdiečka a z lásky pre našich najmilších

Bc. M.Kušniarová  
vychovávateľka   

2023  2023  2023  2023

 

15.02.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Canisterapia

Žiaci v ŠKD sa stretli so psom, ktorý je vycvičeným pre vykonávanie Canisterapie, je to spôsob terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

14.02.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Karneval

Dňa 14.2.2023 sa v budove na Erenburgovej ulici uskutočnil, po dlhej prestávke, očakávaný karneval. Žiaci sa naňho už dlhšie chystali, hlavne prípravou masiek. Vo vytúžený deň, presne na Valentína, prišiel ten čas, aby sa ukázali a predviedli masky. Každý bol netrpezlivý, kedy sa predstaví, a zároveň zvedavý, v akých maskách prídu jeho spolužiaci či kamaráti. Zrazu sa na jednom mieste stretli žolíkové karty, tanečná skupina či SpongeBob a Patrick, ale prišla aj Fiona, Ariana Grande, Domino, Vlk, Kostlivec, Elsa z Ľadového kráľovstva, Wednesday Addamsová, Batman, odkvecnutá zmrzlina a Vlkolak. Všetky masky boli krásne a odhodlané si zasúťažiť. Po niekoľkých aktivitách prišla aj krátka diskotéka a vyhodnotenie masiek. Masky odmenené sladkou odmenou, odišli spokojne domov.

2023 2023 2023 2023

 

14.02.2023 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Karneval

Tento rok sa konečne uskutočnil karneval. Krásne vyzdobená a vynovená relaxačná miestnosť sa zmenila na tanečný parket s rôznymi krásnymi maskami našich spolužiakov. Bolo čo obdivovať.

2023 2023 2023 2023

 

14.02.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Žiaci potešili svojich blízkych takýmito valentínkami

2023 2023 2023 2023

13.02.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Februárové tvorenie v ŠKD

2023

13.02.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Výroba valentínskych pozdravov

Žiaci 6.ročníka dnes vyrábali valentínske pozdravy.

2023 2023 2023 2023

08.02.2023 Zvolenská cesta 2396/39

Turnaj v pexese"

Vo februári sme mali medzi žiakmi ŠZŠ na Zvolenskej ceste turnaj v pexese. Hrali veľkí aj malí bez rozdielu a bola to veru super zábava. Z každej triedy boli vybraní tí najlepší hráči v pexese, a bolo to veru vidno. Žiaci bojovali aj keď konkurencia bola veľká a nevzdávali sa.

Žiaci sa umiestnili :

 1. miesto - Alex Koreň(6. Ročník) a Jožko Zubák Veronák( 2.ročník)

 2. miesto - Milan Berky(9. Ročník) a Fabo Oláh (1.ročník)

 3. miesto - Alexander Tamáš(8.ročník)

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným bola to veľká zábava.

2023  2023  2023  2023  2023  2023 

07.02.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Tvorivé dielne

Koncom januára si žiaci v tvorivých dielňach vyskúšali svoje jemnomotorické zručnosti. Vyfarbovali a vyrobili si srdiečka na pamiatku.

2023 2023 2023 2023

06.02.2023 Zvolenská cesta 2396/39

Exkurzia na OUI v Želovciach"

Dňa 2. februára 2023 sa naši končiaci žiaci zúčastnili exkurzie na OUI v Želovciach. Privítala nás pani riaditeľka Ing. Andrea Bánovská, ktorá nás oboznámila s učebnými odbormi, ktoré sa vyučujú na učilišti. Sú to odbory: poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, stavebná výroba - murárske práce, stavebná výroba - stavebné stolárstvo. Areálom školy a školou nás sprevádzali Ing. Jana Koreňová a Milan Dugovič, ktorí nám ukázali aj nový plne aizovaný skleník. Žiaci si mohli vyskúšať siatie semien do debničiek, aranžovanie na drevenú podložku. V drevárskej dielni si vyrezali krásne drevené srdiečka, ktoré si zobrali domov. Najviac sa im páčila práca s mini bagrom, kde si vyskúšali jazdu a prenášanie dreveného pníka.

2023 2023 2023 2023

31.01.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Januárové tvorenie v ŠKD

2023

27.01.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

Pri vytváraní sa vždy dobre zabavíme.

Bc. M.Kušniarová, Mgr. M.Bozsóová
vychovávateľky     

2023  2023  2023  2023

24.01.2023
DIPLOM

Žiaci našej školy sa zúčastnili dvoch výtvarných súťaží, ktoré organizovala škola ZŠ s MŠ Hany Ponockej v Haliči pod názvom „Najkrajší vianočný pozdrav“ a ŠZŠ s VJM v Rimavskej Sobote pod názvom „Najkrajší vianočný škriatok“. Žiaci sa umiestnili na týchto miestach:

Súťaž pod názvom: Najkrajší vianočný pozdrav

      1. miesto: Veronika Kelemenová

      2. miesto: Villiam Botoš

      3. miesto: Matej Slávik

      Pochvalný list za úspešnú účasť – Melánia Peti Králiková

Súťaž pod názvom : Najkrajší vianočný škriatok

      2. miesto: Lea Sujová

      2. miesto: Daniel Slančík

      3. miesto: Alexander Koreň


2023  2023  2023  2023

23.01.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Naše zimné práce

V našej ŠKD sa učíme používať aj IKT techniku a keďže nám počasie v mesiaci január veľmi neprialo, my sme sa aj tak nenudili.

Bc. M.Kušniarová, Mgr. M.Bozsóová
vychovávateľky     

2023 2023 2023 2023

17.01.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
2023

Vítanie nového roku v ŠKD na Dukelských hrdinov.

2023 2023 2023 2023

17.01.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Canisterapia

Žiaci v ŠKD sa stretli so psom, ktorý je vycvičeným pre vykonávanie Canisterapie, je to spôsob terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

2023  2023  2023  2023

22.12.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - december 2022

2022

21.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Zimné radovánky na krúžku "Spievaj si slávičku."

2022 2022 2022 2022

20.12.2022 Hodnotiaca správa červené stužky.

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do 16.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na nástenke v škole.

Ako prvá aktivita sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s tohtoročnými aktivitami Červených stužiek, ktoré sa budú konať v našej škole.

V októbri 2022 prebehla beseda a diskusia s pracovníkmi CPPPa P, pánom Alexandrom Harišom a pani Milenou Mališovou, na témy „Závislosť a duševné zdravie“ , „Obchodovanie s ľuďmi“ a „HIV / AIDS“. V tomto mesiaci sme sa ešte zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom 1.december a Červené stužky.

Počas mesiaca november 2022 prebiehala už známa aktivita - vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbolu boja proti HIV/AIDS. Okrem tejto celotriednej aktivity, žiaci absolvovali kvíz, ktorý sa týkal tejto problematiky a na rozptýlenie skladanie puzzle, na ktorých bola zobrazená červená stužka alebo plagát červených stužiek – ťaháme za jeden povraz.

V novembri a v decembri sa uskutočnila tiež už známa školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“, z ľubovoľného materiálu, ľubovoľnej veľkosti, ale anjel musel mať červenú stužku.

V dňoch 21. až 23.novembra 2022 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.

V týždni od 24.novembra do 1.decembra 2022 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.
Dňa 1.decembra 2022 sme urobili aktivitu „Živá“ Červená stužka na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS.

Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Šoltésová

2022 2022 2022 2022

19.12.2022

Učiteľský spevácky zbor Amares

Učiteľský spevácky zbor Amares, dňa 16.12.2022 nahral svoju prvú pieseň „Vianočný zázrak“

2022 2022 2022 2022

19.12.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Nepečené kokosové guľky

Blížia sa Vianoce, najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku. Toto krásne obdobie je spojené s výzdobou našich príbytkov, varením a pečením. A práve v tomto predvianočnom období si žiaci 4. ročníka pripravili nepečené kokosové guľky. Priniesli si potrebné suroviny a podľa receptu pripravili chutnú vianočnú sladkosť. Kto z vás by ich chcel vyskúšať, pripájame aj recept a prajeme dobrú chuť.

Mgr. Mária Mariničová

2022 2022 2022 2022

19.11.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Naše zimné práce

Každý deň si niečo pekné vyrobíme a takto sme privítali december a pripravujeme sa na Vianoce.

2022 2022 2022 2022

15.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Vianočná besiedka

Dňa 15.12.2022 sa aj na Zvolenskej ceste konala vianočná besiedka, kde si žiaci veselým programom pripomenuli vianočné tradície a na záver s učiteľmi zaspievali spoločnú pieseň.

14.12.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Vianočná besiedka

Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou besiedkou. Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili žiaci našej školy aj tohto roku.

2022 2022 2022 2022

14.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Pečenie perníkov

Jedným z najkrajších sviatkov v roku sú Vianoce, ktoré sú spojené s množstvom rôznych zvykov a tradícií. Patrí k nim aj pečenie perníkov, ktoré sme si s našimi žiakmi upiekli a vyzdobili aj my. Vyzdobené perníky chutili báječne, vôňa škorice voňala po celej škole a navodila nám vianočnú náladu.

Ing.Emília Šulajová

2022 2022 2022 2022

14.12.2022

Vianočný trh šikovných rúk

Dňa 10.12.2022 sa pani učiteľka Mgr. Dananajová, pani vychovávateľka Bc. Klementová a pani asistentka Szalaiová zúčastnili 7. ročníka Vianočného trhu šikovných rúk, ktoré organizuje Mestská tržnica v Lučenci v spolupráci s LUKUS.

Podporu mali aj z radov našich žiakov a ich rodičov. Ďakujeme za účasť a reprezentáciu našej školy, zároveň vyslovujeme vďaku aj tým, ktorí sa svojimi vlastnými ručnými dielkami podieľali na tejto akcii.

2022 2022 2022 2022

12.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Súťaž "Novoročný pozdrav"

Tento rok si firma Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke, 2927/8, 010 47 Žilina, ako predlohu pre novoročný pozdrav vybrala výtvarnú prácu s motívom anjelika a to od nášho žiačika - prváčika Vilka Botoša, z triedy III.Z,

pod vedením pani učiteľky PaedDr. Arpányiovej. Gratulujeme.

2022

06.12.2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov.

Mikuláš

Aj tento školský rok nás navštívil Mikuláš. Žiaci mu zarecitovali básničku, zaspievali krásnu pesničku a na záver zatancovali na vianočnú pieseň. Každé dieťa dostalo od Mikuláša sladkú odmenu.

2022 2022 2022 2022

29.11.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Naše jesenné práce

2022  2022  2022 

29.11.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem Vám, že dňa 8.12.2022 ( vo štvrtok) je žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nevyučuje sa a nie je v prevádzke ani školský klub.
Vyučovanie podľa rozvrhu začína dňa 9.12.2022 ( v piatok)

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

29.11.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Žijeme zdravo

V mesiaci november sme si po triedach spravili akciu Žijeme zdravo. Z prezentácie sme sa dozvedeli, aké zásady máme dodržiavať, ak sa chceme zdravo stravovať. Po prezentácii sme výtvarne spracovali túto tému a výsledky nášho snaženia sme vystavili v budove našej školy. Záverečnou bodkou bol žiakmi 9. ročníka pripravený zdravý jablčno-mrkvový koláčik.

2022  2022  2022  2022

29.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň nevidiacich

13.novembra bol medzinárodný deň nevidiacich, ktorý si žiaci pripomenuli výrobou pestrofarebných obrázkov. Dňa 29.novembra nás navštívila p. Renáta Oláhová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Žiakom ukázala mnoho kompenzačných, technologických pomôcok, ktoré využívajú slabozrakí a nevidiaci ľudia. Žiaci si ich mohli vyskúšať a tým sa lepšie vcítiť do ich vnímania.

den_nevidiacich_2022 den_nevidiacich_2022 den_nevidiacich_2022 den_nevidiacich_2022

22.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň bez fajčenia

22.novembra našu školu navštívili študentky zo Strednej zdravotnej školy v Lučenci. So žiakmi si pripomenuli medzinárodný deň bez fajčenia - 20.novembra, jeho dôsledky na zdravie človeka. Poučili žiakov, ako si chrániť svoje zdravie a zážitkovou formou im vysvetlili najdôležitejšie zložky a pravidlá starostlivosti o zdravie a svoje telo.

zdravotnici_2022 zdravotnici_2022 zdravotnici_2022 zdravotnici_2022

25.11.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Mesiac behu

V novembri sme mali mesiac behu,tak sme v našej ŠKD trochu športovali.

2022  2022  2022  2022 

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Svetový deň behu

Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Založil ho Bill McDermot na Long Islande. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa zapojila aktívne aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu. Každá trieda si odbehla dohodnutú vzdialenosť na ihrisku, následne pokračovali pohybovými hrami.

2022 2022 2022 2022

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Snoezelen miestnosť

Žiaci sa môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel a fantázie. Táto metóda pomáha žiakom hľadať nové formy komunikácie, vyjadriť ich vlastné pocity, ovplyvňuje ich správanie a myslenie. Tiež má vplyv na celkový stav mentálne postihnutých detí.

2022 2022 2022 2022 2022

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

2022

 

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - november 2022

2022
2022

09.11.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem Vám, že dňa 18.11.2022 ( v piatok) je žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nevyučuje sa a nie je v prevádzke ani školský klub. Vyučovanie podľa rozvrhu začína dňa 21.11.2022 ( v pondelok)

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

07.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň jablka

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21.októbra. Kto by nepoznal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú, jablkovo – orechovú alebo jablkovo- makovú štrúdľa, či divinu s jablkami, jablkové pyré, jablkový kompót alebo jablkovú šťavu? Kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? My sme si ho tento rok uctili ochutnávkou, strúhaním a následnou výrobou jablkového koláča, ktorý deťom aj chutil. Niektorí žiaci si vytvorili aj jablko z novín a časopisov v podobe mozaiky.

2022 2022 2022 2022

07.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň vajec

Svetový deň vajec bol založený vo Viedni 1996, keď sa rozhodlo oslavovať silu vajíčka každý druhý októbrový piatok v roku. Od tejto doby fanúšikovia vajíčok na celom svete vymýšľajú nové kreatívne spôsoby, ako si uctiť túto neuveriteľne silnú živinu. Deň osláv sa postupom času rozrastá a vyvíja. My sme si tento deň, 14. októbra, pripomenuli výtvarným tvorením... ...a aj v našej kuchynke, kde žiaci z vajíčok pripravili nátierku. Tú následne natierali na hrianky. Samozrejme ochutnali svoj výtvor a potom si po sebe aj upratali – poumývali a potierali riady.

2022 2022 2022 2022

27.10.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Mesiac úcty k starším

Október je mesiac úcty k starším, preto sme chceli urobiť radosť našim starým rodičom niečím pekným, tak sme im urobili krásne pozdravy z lásky a začíname vyrábať aj vianočné pozdravy, pretože Vianoce sa blížia. Vychovávateľky M. Kušniarová, M. Bozsóová,

2022 2022 2022 2022

26.10.2022 pridané letné číslo časopisu Školáčik.
2022_leto 2022_leto 2022_leto 2022_leto
24.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - október 2022 - Deň zvierat, jeseň a zdravá výživa.

2022

24.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň chrbtice

16. október je Svetový deň chrbtice, ktorý je podporovaný Svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu (WSS) a pripomína sa od roku 2000. Hlavným cieľom tohto dňa je predchádzať zdravotným problémom chrbtice.
Celosvetovým problémom súčasného spôsobu života ľudí je sedavý spôsob života, z ktorého vyplývajú časté problémy so zdravím. S týmto cieľom si žiaci v Školskom klube nacvičovali správne držanie tela v sede aj v stoji a vyskúšali si aj cvičenia na posilenenie a uvoľnenie chrbtového svalstva.

2022 2022 2022 2022

17.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Európsky týždeň športu

Koncom septembra sme si pripomenuli Európsky týždeň športu. V priebehu týždňa od 23. do 30.9. žiaci rôznymi technikami vyzdobili lopty a potom si zašportovali v telocvični i na ihrisku.

2022 2022

Zvolenská cesta 2396/39
Najlepší skokan

Dňa 12.10.2022 sme vyhodnotili súťaž o "Najlepšieho skokana" našej školy. Žiaci si zmerali sily v skoku cez švihadlo a v skoku do diaľky z miesta. Najlepšie skokanky v skoku cez švihadlo boli Majka Szabóová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Iba o jeden skok menej skočila druháčka Ruth Oláhová, ktorá sa teda umiestnila na 2. mieste.

V skoku do diaľky z miesta už boli úspešní aj chlapci. Najlepšie sa darilo Milanovi Berkymu, ktorý skočil až 1, 8 m a umiestnil sa na 1. mieste. O niečo menej skočil prváčik Andrej Oláh, skončil na 2. mieste. Z dievčat sa najviac darilo Annamárii Oláhovej, ktorá skončila na 1. mieste.
Na 2. mieste zhodne skončili Tiffany Hercegová a Majka Szabóová

Víťazom srdečne blahoželáme...

2022 2022 2022 2022

12.10.2022
Snoezelen miestnosť

V septembri sme zriadili a dali do prevádzky terapeutickú miestnosť Snoezelen. Úlohou miestnosti je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Miestnosť využívajú žiaci s poruchami autistického spektra (PAS), prejavmi hyperaktivity, poruchami správania, ale aj žiaci s ťažkým mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím. V miestnosti je bublinkový valec, optické vlákna, vibrujúca podložku, zrkadlová guľa, space projektor a iné.

Miestnosť slúži na relaxáciu i na podporu aktivity žiakov. Aktivity praktizujeme v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektmi, ľahkými vibráciami.

Žiaci sa môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel a fantázie. Táto metóda pomáha žiakom hľadať nové formy komunikácie, vyjadriť ich vlastné pocity, ovplyvňuje ich správanie a myslenie. Tiež má vplyv na celkový stav mentálne postihnutých detí.

2022 2022

07.10.2022
Didakticke hry, cvičenia v prírode a civilná ochrana

Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 39. v Lučenci zorganizovali didakticke hry, cvičenia v prírode a civilnú ochranu. Žiaci našej školy sa zúčastnili účelového cvičenia a didaktických hier. Počas tejto školskej akcie mali možnosť prakticky si vyskúšať svoje vedomosti a pohybové zručnosti na jednotlivých stanovištiach. Témy žiakov zaujali, žiaci sa aktívne zapájali do rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky.

2022 2022 2022 2022

07.10.2022
Didakticke hry, cvičenia v prírode a civilná ochrana

Učitelia a žiaci z elokovaného pracoviska ŠZŠ na Erenburgovej ulici v Lučenci zorganizovali didakticke hry, cvičenia v prírode a civilnú ochranu v Mestskom parku. Žiaci si upevňovali vedomosti z oblastí : Zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, riešenie úloh pri mimoriadnych udalostiach - civilná ochrana, dopravná výchova a športová výchova.

Vyhodnotenie:

 1. Miesto: V.E, VI.E

 2. Miesto: III.E

 3. Miesto: IV.E, II.E

2022 2022 2022 2022

05.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

2022  2022

 

05.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Deň bez áut (DBA)

22. septembra sa uskutočnil Deň bez áut (DBA). Jeho cieľom bolo spopularizovať alternatívne druhy dopravy, ako sú pešia, bicyklová a verejná doprava, a zároveň znížiť závislosť a dopyt po autách a následne pohonných látkach.

18 18 18 18

05.09.2022 Školský rok 2022/2023
30.08.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

        Dva mesiace sa pomaly blížia ku koncu a vaše deti opäť zasadnú do lavíc našej školy. Pre niektorých to bude po prvýkrát. Verím, že sa do školy tešia a že budete nápomocní pri ich adaptácii. Bude to pre nich niečo nové. Spoznajú svoju pani učiteľku, nových kamarátov. Získajú nové vedomosti, zručnosti a návyky. Naše pani učiteľky sú pripravené byť im nápomocnými a stať sa im druhou mamou. Snahou našich zamestnancov je pomáhať vašim deťom prekonávať prekážky a pomáhať im pri integrovaní sa do skupiny rovesníkov. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, za to, že ste vzdelávanie vašich detí zverili do rúk odborne pripravených zamestnancov.

- prvý deň školského roka 2022 – 2023 je 5.9.2022 o 8 00 hod. a prebehne
  po budovách nasledovne:
  Zvolenská cesta žiaci ročníkov : 1., 2. A variant
                                                      9. A variant
                                                      Viacnásobne postihnutí A var. A, autizmus
  Erenburgova ulica 10 žiaci ročníkov: 3. – 8. A variant
                                                              B variant
  Dukelských hrdinov žiaci s viacnásobným postihnutím

- žiak je povinný predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti
  https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf podpísané zákonným zástupcom

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

29.06.2022 pridané jarné číslo časopisu Školáčik.
jar_2022 jar_2022 jar_2022 jar_2022
13.06.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem vám, že dňa 20.6. 2022 bude žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
Vyučovanie podľa rozvrhu začína 21.6.2022

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

09.06.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Žiaci s viacnásobným postihnutím, vyskladali na školskom dvore nádherné obrázky z vrchnáčikov z PET fliaš, z ktorých vytvorili krásne mandaly a obrázky.
mandala mandala
07.06.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Praktická časť Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode.

Dňa 03.06. žiaci si v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti na jednotlivých stanovištiach.

2022 2022 2022 2022

07.06.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

01.06. v budove na Erenburgovej ulici sme strávili Deň detí v športovom duchu. Pani učiteľka Árvaiová pripravila na školskom dvore rôzne stanovištia, kde si deti mohli vyskúšať svoje schopnosti v skákaní cez švihadlo, v nízkom skippingu, v hádzaní a chytaní loptičky, v preskakovaní prekážok a kopnutí lopty do futbalovej bránky či napokon v hraní bedmintonu. Žiaci boli nakoniec za svoje úsilie odmenení sladkou odmenou.

Mgr. Erika Šoltésová

2022 2022 2022 2022

31.5.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

V dňoch 26.a 27.5.2022 prebiehala na Erenburgovej ulici akcia s názvom MANDALA. Žiaci zo šiestich tried mali za úlohu na školskom dvore vyskladať z vrchnáčikov od plastových fliaš svoj obrázok - mandalu. Táto akcia prebieha v našej škole každý rok a žiaci sa na ňu veľmi tešia. Najviac sú zvedaví, aké mandaly každá trieda vyskladala aj tento školský rok.

Mgr. Erika Šoltésová

2022 2022 2022 2022

25.05.2022

VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA

Aj v tomto školskom roku naša škola vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri ZŠ „VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA“, ktorá bola rozdelená do troch kategórii :

 1. I.kategória – 1.-4.ročník A variant

 2. II.kategória – 5.-9.ročník A variant

 3. III.kategória – B,C variant, autisti

Súťaže sa zúčastnili žiaci z ôsmych škôl. Práce boli rozmanité, žiaci využili rôzne materiály aj techniky. Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za inšpiráciu a námety.

2022 2022 2022 2022

20.05.2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Deň Matiek

Najväčším šťastím pre dieťa je mať dobrú, milú, nežnú a starostlivú matku.

2022 2022 2022 2022

20.05.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Deň Matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

2022 2022

 

 

08.05.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Deň Matiek

Nazabudli sme  na naše mamičky a ku Dňu matiek si žiaci pripravili riekanky básne a pesničky.

2022 2022 2022 2022

22.04.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Žiaci našej školy sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojili do rôznych aktivít a svojou prácou spolu s pani učiteľkami prispeli ku skrášleniu a čistote v areáli školy a jej blízkom okolí. Chráňme prírodu a udržujme čistotu a poriadok!

2022 2022 2022 2022

14.03.2022 pridané zimné číslo časopisu Školáčik.
2022zima 2022zima 2022zima 2022zima

11.02. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Na tvorivých dielňach žiaci vyrobili darčeky pre tých, ktorých majú radi a pripomenuli sme si sviatok svätého Valentína.

2022 2022 2022 2022

Február 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Fašiangy - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu a vyvrcholením je fašiangová zábava. Na našej škole sme si ich pripomenuli vo februári. Po triedach sme si vytvorili rôzne škrabošky. Keďže ide o obdobie veselosti a zábavy, vyskúšali sme si veľké masky a v rámci fašiangového hodovania sme si pripravili sladké a slané maškrty.

2022 2022 2022 2022

14.01.2022

Ďakujeme žiakom a pedagógom našej školy, že sa aktívne zapojili do výtvarnej súťaže Svet očami autistov, ktorá sa konala tento rok na tému ,,Moja najobľúbenejšia kniha“.

V III. kategórii na 3. mieste skončil Matej Slávik z triedy pani učiteľky PaedDr. Renáty Arpányiovej

V II. kategórii na 3. mieste sa umiestnil žiak Alexander Koreň z triedy pani učiteľky Mgr. Ingrid Oravcovej

PS2022 PS2022 PS2022 PS2022

10.01.2022

Kritéria pre prijatie študentov do praktickej školy pre školský rok 2022/2023.

Dokument na stiahnutie tu.

PS2022

21.12.2021 Hodnotiaca správa červené stužky.

V školskom roku 2021/2022 sme sa napriek pandemickej situácii s Covidom 19 opäť zapojili do 15.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na nástenke v škole.

Ako prvá aktivita sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek, ktoré sa budú konať v našej škole. V októbri 2021 prebehla beseda a diskusia s pracovníkom CPPPa P, pánom Alexandrom Harišom, na témy „Závislosť a duševné zdravie“ , „Obchodovanie s ľuďmi“ a „HIV / AIDS“. V tomto mesiaci sme sa ešte zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom LOGO pre Červené stužky.

Počas mesiaca november 2021 prebiehala už známa aktivita - vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbolu boja proti HIV/AIDS. Okrem tejto celotriednej aktivity, žiaci absolvovali kvíz, ktorý sa týkal tejto problematiky a na rozptýlenie skladanie puzzle, na ktorých bola zobrazená červená stužka alebo plagát červených stužiek – ťaháme za jeden povraz.

V novembri a v decembri sa uskutočnila tiež už známa školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“, z ľubovoľného materiálu, ľubovoľnej veľkosti, ale anjel musel mať červenú stužku.

V dňoch 22. a 23.novembra 2021 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.

V týždni od 25.novembra do 1.decembra 2021 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.

Keďže od 30.novembra prešli žiaci druhého stupňa na dištančné vzdelávanie, urobili sme dňa 1.decembra 2021 aktivitu „Živá“ Červená stužka na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS, iba so žiakmi prvého stupňa.

Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Šoltésová

2021 2021 2021 2021
21.12.2021 ŠKD Zvolenská cesta

Vianočné fotky.

01 02 03 04

27.10.2021 pridané letné číslo časopisu Školáčik.
2021_leto 2021_leto 2021_leto 2021_leto
22.10.2021 Výstava Drakov a Drakobijcov

Žiaci z budovy na Zvolenskej ceste navštívili lučeneckú synagógu, kde mohli pozrieť veľkolepú jedinečnú výstavu drakov a ich lovcov, ktorí sú v životnej veľkosti a verne zobrazujú povrch tela i anatómiu týchto tvorov. Autorom výstavy a samotných drakov je výtvarník Aleš Drašnar z Českej republiky.

2021 2021 2021 2021

27.09.2021
Praktická časť Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode

Žiaci si po oddychu v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode na jednotlivých stanovištiach. Realizoval nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov školy ako aj chemický poplach. Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode boli zamerané na aktuálne problémy ľudstva, zdravotnícku prípravu, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy, dopravná výchova a výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Triedy medzi sebou súťažili a v závere boli vyhlásené výsledky.

 1. MIESTO – IV.Z, III.E, VI. E

 2. MIESTO – I.E, VI.Z

 3. MIESTO – B. variant

2021 2021 2021 2021

24.09.2021

V piatok, 24. septembra 2021, sa konala teoretická časť prípravy účelového cvičenia vo všetkých budovách školy. Cieľom prípravy boli tieto témy:

 1. Zdravotnícka príprava / poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch

 2. Pohyb v prírode / zvieratá žijúce v lese, poznávanie lesných plodín, rozoznávanie húb, rozlišovanie stromov, pestovanie ovocných stromov

 3. Riešenie mimoriadnych situácii

 4. Dopravná výchova

2021 2021 2021 2021

02.09.2021 Školský rok 2021/2022
21.06.2021 pridané jarné číslo časopisu Školáčik.
jar_2021 jar_2021 jar_2021 jar_2021
01.06.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

1.jún - Medzinárodný deň detí oslavujeme ho na celom svete. Na deň detí by sa malo deťom uľaviť napríklad od domácich úloh alebo prípadne zrušiť zákazy a dopriať viac cukroviniek. Pani učiteľky nám pripravili deň plný zábavy, jednotlivo po triedach. Športovú a pohybovú časť našej zábavy sme mali pripravenú na školskom dvore, kde sme si vyšli na dvor zašportovať. Túto časť mala pre nás pripravenú pani učiteľka Arvaiová. Samozrejme potom sme dostali ovocie, sladkosti a džúsy.

2021 2021 2021 2021

01.06.2021 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

1.jún sa nám vždy spája s medzinárodným dňom detí.. MDD na našej škole bol plný rôznych športových hier a aktivít, kde na záver žiaci vytvorili pekné mandaly z vrchnákov PET fliaš.

2021 2021 2021 2021

01.06.2021 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Tento rok Medzinárodný deň detí oslávila každá trieda po svojom. Niektorí žiaci pozerali rozprávky, iní sa hrali s hračkami alebo na tablete. Žiaci si tiež zašportovali, zahrali sa vonku alebo relaxovali. A pochutnali si aj na zmrzline.

2021 2021 2021 2021

26.5.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Štoplíky z PET-fľiaš, ktoré už niekoľko rokov spoločne zbierame, raz do roka ich využívame na vytváranie zaujímavých obrazov. Túto akciu mala pod dohľadom pani učiteľka Fajčíková a zorganizovala cely priebeh. Postupne sme spolu so svojimi pani učiteľkami vytvárali pripravené obrazy. Pozrite ako sa nám vydarili...

2021 2021 2021 2021
12.5.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Začiatkom mája nám pán školník pokosil dvor a my sme v rámci PRV hrabali a odnášali trávu do kompostoviska. Keď sme všetko vyhrabali a pozametali, bolo radosť pozerať sa na celý dvor, ako bol pekne upravený. Pracovali sme aj na školskom pozemku, kde sme si zasiali hrach, mrkvu a zasadili zemiaky.

2021 2021 2021 2021
Máj 2021 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Dopravná výchova tento rok neprebiehala ako obyčajne na dopravnom ihrisku, no v prostredí školy. Žiaci vypracovali niekoľko úloh z oblasti dopravy, zopakovali si dopravné značky a vyrábali dopravné prostriedky.

2021 2021 2021 2021
02.5.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Vyučovacie hodiny VYV niekedy máme aj formou rozvoja tvorivosti. Po 1.máji, keď nám rozkvitli púpavy, takou bola aj hodina VYV, keď sme sa učili viť vence a iné ozdoby. Pani učiteľka Fajčíková nám ukázala, čo všetko sa dá z púpavy vyrobiť. Pozrite ako sa nám darilo...

2021 2021 2021 2021
22.04.2021 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Deň Zeme sme si pripomenuli rôznymi aktivitami. Žiaci vyrábali našu Zem z rôznych materiálov a rôznymi technikami. Z prác sme vytvorili plagáty. Niektorí žiaci si našu Zem uctili športom.

2021 2021 2021 2021
22.04.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

22. apríla má sviatok naša Zem. Pri tejto príležitosti žiaci druhého ročníka spolu so svojou pani učiteľkou Kozákovou vytvorili spoločný triedny projekt, na ktorom vyjadrili nesúhlas so znečisťovaním našej Zeme. K jej sviatku jej vymaľovali pekné kvety, do ktorých ju priam ponorili.
den z
20.04.2021 pridané zimné číslo časopisu Školáčik.
2021zima 2021zima 2021zima 2021zima
16.04.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Pani učiteľka Kozáková rozdala po triedach rozprávky a k nim príslušné omaľovánky. Žiaci v triedach spolu so svojimi pani učiteľkami rozprávky a príbehy čítali a obrázky vymaľovali. Príbehy a rozprávky boli rôzne napríklad O kozliatkách, Kubko a Maťko, Včielka Maja, Danka a Janka, Dubkáčik a Budkáčik, Pat a Mat a O krtkovi. Pani učiteľka Kozáková vytvorila zo svojou triedou akoby divadelnú dosku z vymaľovaných postavičiek.
01
26.02.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

V jeden februárový deň nám pani učiteľka Hanoková dala čosi žrebovať. Každá trieda si vytiahla lístok, na ktorom bolo napísané aký materiál má použiť na stavanie snehuliakov. Po vyžrebovaní, každá trieda spolu so svojimi pani učiteľkami sa pustili do stavby svojich snehuliakov. Pri ich zhotovovaní sa používal netradičný materiál. Pani učiteľka Hanoková spolu so svojimi žiakmi na konci týždňa snehuliakov vyhodnotila a odmenila diplomom a chutnou cukrovinkou.

den z den z den z den z
12.02.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Táto zima bola na sneh veľmi skúpa, niekoľko ho napadlo okolo sviatku svätého Valentína. A tak sme si išli valentínske srdce vytvoriť vonku rovno do snehu. Spolu s pani učiteľkou Fajčíkovou, sme my piataci , vyšliapali v snehu obrovské srdce. Jeho okraje sme vyzdobili prúžkami krepového papiera. Srdce zdobilo náš školský dvor, pokiaľ ho slniečko neroztopilo.

2021 2021 2021 2021
vianoce
11.12.2020 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

V piatok na Erenburgovu ulicu zavítala Lucia. Pani učiteľka Fajčíková , v akcii „Zvyky na Luciu“, trochu priblížila, ako kedysi ľudia tieto zvyky aj praktizovali. V sprievode živého adventného venca, Lucia povymetala z tried všetko zlé a vniesla do tried svetlo, pokoj, vieru, lásku a nádej.
Potom sme si ešte pochutnali na vianočnej oblátke s medom a cesnakom od Lucie, k čomu sme dostali aj jabĺčko.

2020 2020 2020 2020
09.12.2020

    Morálne ocenenie v rezorte školstva, nesúce meno svätého Gorazda, je najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľuje minister školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, či za významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

    Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu, vytvárajúcu hodnoty v oblasti rozvoja špeciálneho školstva, výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov v meste Lučenec, sa tejto pocty dostalo aj pánovi riaditeľovi Špeciálnej základnej školy v Lučenci, Mgr. Jozefovi Porubovičovi.

    Veľká medaila svätého Gorazda mu bola udelená ministrom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Branislavom Gröhlingom dňa 23.novembra 2020 v Bratislave.

    Je to pocta pre pedagóga a dôkaz toho, že stojí za to prekonávať každodenné ťažkosti tohto náročného povolania.

    Preto Vám, pán riaditeľ, patrí zo strany Vašich žiakov, rodičov a všetkých zamestnancov školy veľká vďaka a k oceneniu Vám úprimne blahoželáme!

Paed Dr. Martina Jakabšicová
Zástupkyňa riaditeľa školy   

2020 2020 2020

Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta,
a čokoľvek sa tu koná,
dotýka sa všetkých.
(J. A. K. 1668)

   Milí žiaci!

   Váš pán riaditeľ bol ocenený Medailou sv. Gorazda. Je to veľké ocenenie a prebral ho priamo od ministra školstva. Malo sa tak stať v deň narodenia nášho významného vzdelanca, učiteľa a humanistu Jána Amosa Komenského 28. marca. Korona nás všetkých obmedzila a tak medaila našla svojho adresáta o trochu neskôr. To nám však nebráni, naopak žiada sa nám úprimne zablahoželať Vášmu pánovi riaditeľovi k tomuto významnému oceneniu, pretože toto ocenenie dostávajú laureáti za vynikajúce pracovné výsledky, za rozvoj školskej politiky, za inováciu metód a foriem v škole, za efektívnu a inšpiratívnu riadiacu prácu.

   Spolu s Vami, aj s Vašimi učiteľmi, milí žiaci, sa teším, že pracovňu Vášho pána riaditeľa bude zdobiť toto najvyššie rezortné ocenenie. Zaiste je za ním veľa úsilia, práce, premýšľania, prehodnocovania, rozhodovania. To sa dá vtedy, ak celý tím je nasmerovaný na dosiahnutie cieľov. A tým cieľom ste Vy, milí žiaci, Vaše vzdelanie, Vaša príprava pre život, Vaše životné ambície.

   Úprimne pri tejto príležitosti blahoželám Vášmu riaditeľovi- pánovi Porubovičovi! Želám mu, Vašim učiteľom, vychovávateľom i nepedagogickým zamestnancom (lebo toto ocenenie vnímam v kontexte celého zboru) dobré zdravie, žičlivú pracovnú atmosféru, aby sa tešili do práce, ale aj keď z nej odchádzajú do svojich domovov ku svojim rodinám.

PaedDr. H. Bálintová, PhD.     
OÚ Banská Bystrica odbor školstva

4.12.2020 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10.

Začiatkom decembra, v čase keď chodí Mikuláš, žiaci v triedach si dávali otázku: „Bude chodiť Mikuláš, keď je COVID?“ No Mikuláš predsa len prišiel, ale bez čerta a bez anjela. Čo deti najviac zaujímalo bolo, či má Mikuláš pre každého nejakú dobrotu. Mikuláš nesklamal, každý mal v ruke nejaký balíček.

2020 2020 2020 2020
4.12.2020 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Mikuláš zavítal aj na budovu Zvolenskej cesty a elokované pracovisko Praktickej školy. Okrem vianočnej atmosféry žiaci napiekli perníky a ozdobili stromček, za ktoré ich Mikuláš odmenil sladkosťami.

2020 2020 2020 2020
25.11. 2020 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10.

Ani v týchto časoch, keď sa celý svet zaoberá zdravím a chorobou, nezabúdame na tých, ktorí potrebujú pomoc. Teraz možno ešte viac ako inokedy je naliehavosťou zamýšľať sa a rozprávať sa o právach a povinnostiach ľudí a najmä detí. My sme sa tejto téme venovali 25.11. 2020. Túto akciu si vzala na zodpovednosť p. uč. Kozáková. Spolu so žiakmi sme sa rozprávali o deťoch, ktoré dnes viac ako inokedy potrebujú právo na zdravotnú starostlivosť, či oddych. Taktiež si uvedomujeme ako je dobre, že môžeme chodiť do školy, a máme právo na vzdelanie...tieto práva sú stále mnohým deťom vo svete upierané...aby sme im vyjadrili svoju podporu, spojili sme svoje ruky na znamenie jednoty so všetkými deťmi po celom svete, ktoré potrebujú našu pomoc...

2020 2020 2020 2020
Dňa 16.11.2020 sme si na našej budove na elokovanom pracovisku Erenburgova ulica, pripomenuli Medzinárodný deň hudby. Pani učiteľka Skýpalová nám v prezentácií priblížila tému, ktorou sme lepšie spoznali hudobné nástroje a hudobné umenie. Potom sme sa oboznamovali so živou hudbou, ktorá zvýrazňuje rôzne štýly.   2020
06.11.2020 pridané letné číslo časopisu Školáčik.
2020_leto 2020_leto 2020_leto 2020_leto
23.10.2020 elokované pracovisko na Erenburgovej ulici.
Pohybom za zdravím, sme si povedali pri plánovaní jednej z našich akcií, ktorú sme si nazvali „Pohybové hry“. Túto akciu si zobrala na zodpovednosť p. uč. Arvaiová. Jednotlivo po skupinách sme sa v tento deň, každý pohybovali hravo alebo hrali pohybovo, čiže pohybom sme si utužovali zdravie.
2020 2020
19.10.2020 elokované pracovisko na Erenburgovej ulici.
„Covid očami žiakov“ sme si nazvali aktivitu v rámci PRV a VYV. Žiaci maľovali, a aj vytvárali práce na danú tému. Maľovali vírus COVID, tváre pokryté rúškom a vytvárali aj trojrozmernú prácu, ktorá predstavuje vzájomnú pomoc v aktuálnej situácii. Žiaci svoje pocity vyjadrovali tvarmi a farbami..
2020 2020
Vyhodnotenie teoretickej prípravy žiakov na didaktické hry na cvičenia v prírode a účelové cvičenie.
Dňa 19.10.2020 sa realizovala teoretická príprava žiakov na didaktické hry a cvičenia v prírode ako aj účelové cvičenie. Teoretickej prípravy sa zúčastnilo 99 žiakov. Každá triedna učiteľka vo svojej triede venovala 4 vyučovacie hodiny teoretickej príprave žiakov a jednu hodinu sa venovali zapojeniu sa do výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Žiaci mohli tvoriť na tému: „ Ako som vnímal mojimi očami, využíval čas a pomáhal počas pandémie. Ako by som pred ňou vedel chrániť školu, rodinu a kamarátov.“ Do súťaže sa zapojili žiaci z každého ročníka. Umiestnenie školského kola výtvarnej súťaže je nasledovné:
 1. miesto-2. ročník Skupinová práca (p. učiteľka Kozáková)
 2. miesto-8. ročník Jolana Tamášová
 3. miesto– 5. ročník B variant Martin Benda

Práce boli následne zaslané na Okresný úrad mesta Lučenec, odbor krízového riadenia.
Pri realizácii teoretickej prípravy účelového cvičenia sme sa zamerali na nasledujúce tematické celky:
 1. Aktuálne problémy ľudstva a ich riešenie, živelné pohromy (covid19)
 2. Zdravotná príprava ( potreba ochrany zdravia-covid19)
 3. Riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie CO (covid19)
 4. Pohyb a pobyt v prírode
 5. Dopravná výchova
 6. Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri realizácii teoretickej prípravy účelového cvičenia sme sa riadili Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Vypracovala: Mgr. Radana Árvaiová

19.10.2020 elokované pracovisko na Erenburgovej ulici.
Didaktické a účelové hry tento rok prebiehali netradične. Neboli sme v parku, ale sme ostali v triedach. Tieto hry prebiehali v dvoch dňoch. Prví deň bola teoretická príprava a druhý deň sme plnili zadané úlohy. Opäť sme si utvrdili vedomosti zo zdravovedy, dopravy, prírody, civilnej obrany a tiež sme si trochu zacvičili.
2020 2020
16.10.2020 Koncom októbra sme si naplánovali akciu „Prvá pomoc“, za ktorú bola zodpovedná p. uč. Fajčíková. Celá akcia bola po skupinách v triedach. Každá skupina dostala úlohu, ktorú mali splniť. Každá skupina sa pustila s chuťou do plnenia úloh. Žiaci boli šikovní, vynaliezaví a úlohy splnili na výbornú. 2020 2020
Dňa 8.9.2020 prevzala naša kolegyňa PaedDr. Martina Jakabšicová z rúk Prednostu Okresného úradu v Banskej Bystrici – JUDr. Martina Dolinaja ocenenie: Plaketu J.A. Komenského . Ocenenie jej bolo udelené za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú prácu v špeciálnom školstve.

Blahoželáme.

2020

Dnešný deň, 2. septembra 2020, sa otvorili brány našej školy. Kvôli mimoriadnym opatreniam sa otvorenie školského roka uskutočnilo na školskom dvore za prítomnosti našich malých prvákov a ich rodičov. Ostatní žiaci uvítali školský rok vo svojich triedach spolu so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi, na ktorých sa určite veľmi tešili, keďže sa mnohí vrátili do školských lavíc po dlhšom čase. Do nového školského roka želáme našim žiakom veľa chuti do učenia.

2020 2020
02.09.2020 Školský rok 2020/2021
29.06.2020 pridané jarné číslo časopisu Školáčik.
jar_2020 jar_2020 jar_2020 jar_2020
28. marca
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
den ucitelov
10.03.2020 pridané zimné číslo časopisu Školáčik.
2020zima 2020zima 2020zima 2020zima
21.2. 2020 sa konal karneval na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Krásne vyzdobená spoločenská miestnosť sa zmenila na tanečný parket s rôznymi krásnymi maskami našich spolužiakov. Bolo čo obdivovať. Karneval začala pani učiteľka Skýpalová, ktorá pre nás pripravila rôzne zaujímavé súťaže. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba, na ktorú sme si všetci spoločne zatancovali. Všetci sme prežili jedno čarovné predpoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky. 2020 2020
21.02.2020 budova na Zvolenskej cesta

Dňa 21.2.2020 sa v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil každoročný karneval. Ako to na karnevale býva, masky sa nám najskôr predviedli a predstavili, a napokon sa odfotili. Súťaží bolo neúrekom, jedna z nich bola aj hodnotenie masiek, ktorej podmienkou bolo, zotrvať v maskách počas celého karnevalu. Porota nakoniec rozhodla nasledovne:

 1. miesto-KRÁĽ ARTUŠ – Ján Porteleki 6.A
 2. miesto-DEDKO – Krištof Mikulášek 7.ročník,
 3. miesto– CIGÁNKA – Kasandra Demeová 8.ročník,
  UPÍR – Adrián Stojka 6.B
V rámci kolektívnych masiek sa umiestnili nasledovné masky:
 1. miesto-SCOOBY DOO – žiaci 9.B,
  SPONGE BOB – žiačky 6.A,
  DEDKO A BABKA – žiaci 8.ročníka
 2. EMÁČKY – žiačky 7.ročníka
Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Mgr.Šoltésová

2020 2020 2020
30.1.2020 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10.

Dňa 30.1.2020 sme sa mohli vyšantiť v snehu. Pani Zima, túto sezónu, tak skúpa na sneh, nám dopriala aspoň tento deň. Fakt, to bol len jeden deň, lebo naše snehuliaky, naša stonožka a všetky výtvory, ktoré sme zo snehu vytvorili, sa na druhý deň zmenili na hŕby snehu. No predsa vďaka, aj za tento sneh!

2020 2020
28.01.2020 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Dňa 28.1.2020 sa naši žiaci stretli v telocvični, kde si v prítomnosti pani Renaty Oláhovej z Únie nevidiacich a slabozrakých  pripomenuli Medzinárodný deň Braillovho  písma. Táto pani nás oboznámila so životom L. Brailla, s písmom, ktoré pre nevidiacich vytvoril. Dozvedeli sme sa aj to, aké špeciálne pomôcky pre nevidiacich existujú. Naši žiaci si mohli vyskúšať chôdzu so zakrytými očami.

2020 2020 2020
01.12.2020 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10.

Každý školský rok pravidelne Novohradská knižnica pripravuje pre nás tvorivé dielne. Zakaždým nás prekvapia tety knihovníčky niečím zaujímavým. Pripravujú tematické aktivity, vždy niečo vyrábame alebo maľujeme. Ale skôr ako sa pustíme do práce, teta knihovníčka nám vždy prečíta nejaký zaujímavý príbeh.

2020 2020
V januári nám pani učiteľka Arganová v budove na Erenburvoje ulici, vyhlásila súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Každá trieda sa snažila urobiť čo najkrajšiu tú svoju. Potom sme búdky zavesili vonku, nasypali do nich vtáčí zob, aby mali čo vtáčiky zobkať. 2020
Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 13.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
- počas mesiaca október 2019 prebiehala aktivita, ktorej podstatou bolo vyplniť vnútro nakreslenej červenej stužky rôznym materiálom červenej farby
- 17.októbra 2019 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste turnaj tried vo vybíjanej, ktorý sa uskutočnil v rámci súťaže „Športom pre Červené stužky“
- 23.októbra 2019 sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek
- 25.októbra prebehli besedy s pracovníkmi CPPPa P na tému „Závislosť a duševné zdravie“ a „HIV / AIDS“
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- počas mesiaca november prebiehala školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“
- 12.novembra 2019 bol premietnutý film s názvom „Drogová závislosť – Droga na 1.mieste“
- v novembri sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV a v týždni od 25.novembra do 1.decembra 2019 sa nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS
- 25.novembra 2019 sme sa zapojili na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS do súťaže „Živá“ Červená stužka

Zodpovedná osoba: Mgr.Erika Šoltésová

2019 2019
13. december 2019 bol deň svätej Lucie. A v našej budove na Erenburgovej ulici sa niesol ako „Deň predvianočných tradícií“. Pani učiteľka Fajčíková so svojimi žiakmi nám stvárnila „Luciu“, ktorá prináša svetlo a vymetá všetko zlé. Ďalšie predvianočné tradície nám priblížila formou prezentácie. A na koniec sme si urobili akoby „Štedrý večer“, jedli sme oblátky s medom a cesnakom a jabĺčka. 2019 2019
Dňa 29.11.2019  pre nás pani učiteľka Mičianiková pripravila veľmi zaujímavú akciu na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. Formou prezentácie nám priblížila postupne všetky práva detí a ukázala nám skutočnú realitu, ako veľmi sa porušujú práva dieťaťa. Potom sme si ich pripomenuli ešte rôznymi aktivitami. Nakoniec naši piataci vytvorili pekný prehľadný projekt „Kódex detských práv“ 2019
vianoce

Koncom októbra nám pani učiteľka Marcela Spurná pripravila súťažnú výstavku „O ježkovi Jožkovi“. Z každej triedy sa dostali nejaké práce na súťažnú nástenku. Pozrite sa ako sme sa snažili...

2019 2019
Každoročne nám pani učiteľka Fajčíková naplánuje akciu o prvej pomoci. Túto akciu 25.10.2019 pripravila pre nových žiakov, ktorí sú v prvom ročníku. Pre nás starších je to akési opakovanie. No vždy nás to baví, lebo zakaždým to prezentuje inak a zaujímavo. 2019 2019
Dňa 18.10.2019 žiaci 2. stupňa navštívili v Lučenskej synagóge unikátnu výstavu sôch svetoznámej čínskej pamiatky s názvom Terakotová armáda. Predstavuje verné repliky terakotových bojovníkov cisára Čchin, prvého zjednotiteľa Číny. Pôvodnú Čínsku terakotovú armádu objavili v roku 1974 neďaleko mesta Si-an v provincii Šen-si a pozostáva z viac ako 8000 bojovníkov. Terakotová (terakota je druh keramiky, pálená pórovitá hlina) armáda je súčasťou veľkého komplexu hrobky cisára. Jej objav je jedným z najvýznamnejších archeologických počinov v 20. storočí. 2019 2019
V rámci Kampane Červené stužky na tému Športom pre Červené stužky sa dňa 17.10.2019 v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil turnaj vo vybíjanej. Hrala každá trieda po 5 hráčov a 1 kapitán na 15 minút. Žiaci sa zo všetkých síl usilovali nejakým spôsobom vybiť súpera, niekedy bola táto cesta dosť ťažká, ale napokon sa ukázali tí lepší a šikovnejší. Každá trieda dostala diplom za účasť v turnaji a sladkú odmenu.

Zodpovedná : Mgr. Erika Šoltésová

2019 2019
Dňa 11.10.2019 sa uskutočnila teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie a didaktické hry a cvičenia v prírode. Následne 16.10.2019 sa cvičenia realizovali na jednotlivých stanovištiach v mestskom parku v Lučenci pod vedením pani učiteľky R. Arvaiovej. 2019 2019
Dňa 9.10.2019 si žiaci v budove na Zvolenskej ceste pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. V dokumente „Cesta mlieka“ sa oboznámili s výrobou a spracovaním mlieka a mliečnych produktov. V prezentácii sme sa zamerali na rôzne druhy mlieka, ako aj spôsoby získavania rôznych náhrad mlieka.
Počas dňa sme zrealizovali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Okrem súťaže v ochutnávke mlieka a mliečnych výrobkov sme uskutočnili herné činnosti, osemsmerovky, ako i triedenie rôznych obalov z mliečnych výrobkov do správnych nádob. V závere sa každý žiak zúčastnil ankety a vyjadril svoj názor, či má / nemá rád mlieko. Z ankety vyplynulo, že žiaci nevynechajú mlieko a mliečne produkty zo svojho jedálneho lístka. Všetci žiaci si pochutnali na tvarohových a bryndzových jednohubkách.

Ocenené boli 3 triedy, ktoré získali diplomy a 2 najlepší „ochutnávači“.

 1. miesto-I.Z 6.roč.6.A
 2. miesto-III.Z 7.roč.
 3. miesto– II.Z 6.roč.6.B
„ochutnávači“ Sebastián Berky -9.roč.9.B a Viktor Balog 7.roč.

Mgr. Mária Mariničová

2019 2019
Dňa 02.10.2019 škola oslávila 70. výročie založenia Špeciálnej základnej školy.
Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste č. 2396/39 si v tomto roku pripomína významné jubileum. Presne pred sedemdesiatimi rokmi bola založená medzi prvými 33 osobitnými školami na území Slovenska vo vtedajšej ČSR.
Dňom 10. septembrom 1949 sa začala písať bohatá história našej školy, ktorú ....čítaj tu
70_bulletin 70_bulletin
70výročie 70výročie
01.10.2019 pridané letné číslo časopisu Školáčik.
2019_leto 2019_leto 2019_leto 2019_leto

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu, pod hlavičkou #BeActive, sme dňa 24.09.2019 organizovali futbalový turnaj tried na Zvolenskej ceste.

Turnaja sa zúčastnili tímy:
ŠAŠOVCI
HRAŠKOVCI
DÁŽĎOVKY
CLUB VÍŤAZSTVA
PUMY
DELFÍNY
KING

Umiestnenie bolo nasledovné:

 1. miesto CLUB VÍŤAZSTVA
 2. miesto HRAŠKOVCI
 3. miesto PUMY

Mgr. Árvaiová Radana

2019 2019

Pani učiteľka Martina Čižmárová pripravila 27.9.2019  v budove na Erenburgovej ulici akciu, ktorú nazvala “Moja obľúbená kniha“. Prečítala nám úryvok z rozprávky a my sme hádali jej názov, a tak to opakovala s niekoľkými rozprávkami. Potom sme mali aktivity na prečítané rozprávky. Nakoniec sme dej rozprávky zostavovali  pomocou obrázkov.

2019 2019
02.09.2019 Školský rok 2019/2020