top

Činnosť MZ a PK


Novohradské osvetové stredisko v Lučenci – Tvorié dielne – Dielnička Mgr. Art. Eva Srníková

Tvorivé dielne enkaustiky pre učiteľov ŠZŠ
V mesiacoch január a február 2018 sme realizovali stretnutie členov metodického združenia a predmetovej komisie Špeciálnej základnej školy netradičným spôsobom. Vďaka Novohradskému osvetovému stredisku v Lučenci sme si v ich priestoroch Tvorivej dielne – Dielničky vyskúšali výtvarnú techniku enkaustiky, ktorá bola pre nás veľmi zaujímava. Jej teoretickú a praktickú rovinu nám spostredkovala Mgr. Art. Eva Srníková, ktorá nás prekvapila i malým pohostením, začo jej veľmi pekne ďakujeme. Príjemná tvorivá atmosféra nás podnecovala k zaujímavým výtvorom. Tešíma sa na ďalšiu spoluprácu PaedDr. Martin Jakabšicová- vedúca MZ PaedDr. Jana Bernátová- vedúca PK

2018 2018