top

 

 

 

Faktúry

Január 2016

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
04.01.2016 Služby mobilnej siete 28,42€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 7511087049
04.01.2016 Služby mobilnej siete 20,96€ 35848863 Telefonica Slovakia, s, r, o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1115955840
11.01.2016 Služby pevnej siete 71,08€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 6780952795
11.01.2016 Výkon činnosti technika BOZP 51,80€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 09011601
11.01.2016 Prenájom nebytových priestorov 1086,32€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 201623
11.01.2016 Prenájom nebytových priestorov 153,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 201624
11.01.2016 Servisný prenájom rohoží 35,86€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1577167
11.01.2016 Virtuálna zborovňa 165,60€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410
12.01.2016 Čistiace prostriedky 97,92€ 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec 16250003
15.01.2016 Výmena kotla 1607,40€ 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš 022016
15.01.2016 Vyúčtovacia fa za plyn 11699,27€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 7451127922
15.01.2016 Vyúčtovacia fa za elektrinu 710,24€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299030
15.01.2016 Vyúčtovacia fa za elektrinu 2002,12€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208035
21.01.2016 Služby mobilnej siete 27,94€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 7600478593
21.01.2016 Poskytnutie sl.prostr. vzdial.podp. 31,80€ 31355374 Vema s. r. o, Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 320160028
25.01.2016 Roč.prístup do verejnej správy 84,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5011600072