top

 

 

 

Faktúry

Január 2017

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
02.01.2017 Služby mobilnej siete 10,76€ 35848863 Telefonica Slovakia, s, r, o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521
03.01.2017 Prenájom nebytových priestorov 1085,60€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2017024
03.01.2017 Prenájom nebytových priestorov 306,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2017025
09.01.2017 Služby pevnej siete 73,22€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 3792106264
09.01.2017 Výkon činnosti technika BOZP aPO 51,80€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 09011701
10.01.2017 Avast antivírusový program 81,35€ 63738121 Marek Maršál, Fibichova 2570/75,4303 Chomutov ČR 2017024
11.01.2017 Servisnýprenájom rohoží 27,44€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1682647
16.01.2017 Virtuálna knižnica na rok 2017 165,60€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410
18.01.2017 Čistiace prostriedky a OOPP 105,44€ 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec 17250009
18.01.2017 Vyúčtovacia faktúra za plyn 5685,16€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 7438247386
18.01.2017 Učebné pomôcky 443,29€ 36311723 inSPORTline s. r.o, Električná 6471,911 01 Trenčín 170702492
23.01.2017 Služby mobilnej siete 36,94€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 3412054756
25.01.2017 Stavebné práce - Erenburgova 11985,79€ 36622796 SVOMA s. r. o, Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec 20170002
25.01.2017 Vyúčtovanie elektrickej energie 857,72€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299031
25.01.2017 Vyúčtovanie elektrickej energie 1956,08€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208036