top

 

 

 

Objednávky 2017

Dátum
prijatia
Text Dodávateľ Obstarávateľ
10.01.2017 učebné pomôcky 36311723 inSPORTline s. r.o, Električná 6471,911 01 Trenčín ŠZŠ Lučenec
18.01.2017 Čistiace prostriedky a OOPP 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
07.03.2017 Čistiace prostriedky 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
15.03.2017 Zástavy 14287315, Gajdoš Gabriel - REPREZENTANT, Sekčovska 19, 08641 Raslavice ŠZŠ Lučenec
15.03.2017 Tonery do tlačiarní 46483942 Ing. Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
24.04.2017 Hygienické potreby 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
24.04.2017 Čistiace prostriedky 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
02.05.2017 Olejový kompresor 36052213 HURTÍK s. r. o, Husova 1, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
17.07.2017 Výmena prietokového ohriev. 46547070 Slavomír Sekereš SERVIS PLYNm Buzitka 204, 98541 Buzitka ŠZŠ Lučenec
02.08.2017 Čistiace prostriedky 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
02.08.2017 Ročný prístup do COOÚ 47688173 AMSO SK s. r. o, Bratislavská 4051/41,01841Dubnica nad Váhom ŠZŠ Lučenec
02.08.2017 Tonery do tlačiarní 26931664, DAMEDIS s. r. o, Křenová 19, 602 00 Brno ŠZŠ Lučenec
09.08.2017 Kancelárske a škol. potreby 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
17.08.2017 Krovinorez 36052213 HURTÍK s. r. o, Husova 1, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
30.08.2017 Servis služ.auta PICK-UP 45277362 Juraj Bolkarski, Rúbanisko II/45, 984 03 Lučenec ŠZŠ Lučenec
07.09.2017 Várnica 10 l, box na potraviny 36413186, GastroLUX, Bytčická 2, 010 01 Žilina ŠZŠ Lučenec
05.10.2017 Čistiace prostriedky 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
13.10.2017 Revízie plynových zariadení 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš ŠZŠ Lučenec
09.11.2017 Kancelárske a hyg. potreby 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
21.11.2017 Nákupné poukážky 31321828 TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám.1/A, 815 61 Bratislava ŠZŠ Lučenec
04.12.2017 Tonery do tlačiarní 26931664, DAMEDIS s. r. o, Křenová 19, 602 00 Brno ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec