top

 

 

 

Faktúry

Január 2019

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
07.01.2019 Prenájom nebytových priestorov 1107,50€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019023
07.01.2019 Prenájom nebytových priestorov 339,26€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019022
07.01.2019 Výkon činnosti ZO 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1019010020
07.01.2019 Služby pevnej siete 71,34€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8224026207
07.01.2019 Služby mobilnej siete 30,43€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1600020264
10.01.2019 Výkon činnosti BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9011901
10.01.2019 Servisný prenájom rohoží 28,12€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1903611
10.01.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie 1476,37€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208038
10.01.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie 669,19€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299033
10.01.2019 Ročný poplatok za Zborovňu 165,60€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410
18.01.2019 Vyúčtovanie odberu plynu 12102,59€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8497566726
21.01.2019 Služby mobilnej siete 42,34€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8225368129
21.01.2019 Tonery do tlačiarní 168,00€ 26931664, DAMEDIS s. r. o, Křenová 19, 602 00 Brno 9400034
22.01.2019 Tonery do tlačiarní 42,00€ 26931664, DAMEDIS s. r. o, Křenová 19, 602 00 Brno 9400041
22.01.2019 Ročný prístup na VR SR 117,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5011900125
30.01.2019 Služby mobilnej siete 7,96€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521