top

 

 

 

Faktúry

Január 2020

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
02.01.2020 Výkon činnosti ZO 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1020010064
03.01.2020 Webinár RZD 2019 48,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 9500027996
03.01.2020 Služby mobilnej siete 19,97€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521
07.01.2020 Služby pevnej siete 79,67€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8249536531
08.01.2020 Lokálna oprava strechy 314,60€ 31640796, Klimatrade spol.s.r.o, Jesenského 1332/10, 984 01 Lučenec 2020001
08.01.2020 Prenájom nebytových priestorov 1248,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2020022
08.01.2020 Prenájom nebytových priestorov 350,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2020021
08.01.2020 Výkon činnosti technika BOZPaPO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9012001
09.01.2020 Elektrická energia za 2019 756,54€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299034
09.01.2020 Elektrická energia za 2019 1559,41€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208039
10.01.2020 Virtuálna zborovna 2020 165,60€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410
14.01.2020 Servisný prenájom rohoží 28,12€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2015863
14.01.2020 Eset -internet security 74,93€ 31333532 ESET spol. s r.o, Einsteinova24, 851 01 Bratislava 202002475
15.01.2020 Zdroj+zákl.doska HP 99,00€ 46483942 Ing. Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec *0001
16.01.2020 Plyn za rok 2019 12566,14€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8463452965
17.01.2020 Služby mobilnej siete 45,92€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8251000731
22.01.2020 Servisný prenájom zariadenia 84,02€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162000038
22.01.2020 Verejná správa-ročný prístup 165,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5920001019
30.01.2020 Školské pomôcky 114,70€ 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 200100013
30.01.2020 Služby mobilnej siete 7,26€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1410347336