top

 

 

 

Faktúry

Apríl 2023

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
03.04.2023 Mobilný telefon+príslušenstvo 358,87 € 35739487 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 5220252627 O=objednávka
03.04.2023 Štátne vlajky 41,60 € 14287315 Gajdoš Gabriel - REPREZENT,Sekčovska 19, 08641 Raslavice 230097 O=objednávka
03.04.2023 Servisný prenájom rohoží 52,08 € 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2401319 Z=zmluva
03.04.2023 služby mobilnej siete 28,53 € 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1501294684 Z=zmluva
03.04.2023 Výkon ZO za 04/2023 36,00 € 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 2023149 Z=zmluva
03.04.2023 KB 04/2023 60,00 € 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1023042158 Z=zmluva
03.04.2023 Záloha za plyn 3750,00 € 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8649868537 Z=zmluva
03.04.2023 Lampa do projektora 192,00 € 31585078 Print Trade, s.r.o, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 2023100530 O=objednávka
03.04.2023 Záloha za elektrinu 246,00 € 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208800 Z=zmluva
03.04.2023 Záloha za elektrinu 120,00 € 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299800 Z=zmluva
03.04.2023 Nájomné nebytových priestorov 200,00 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2023105 Z=zmluva
03.04.2023 Nájomné nebytových priestorov 1350,00 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2023106 Z=zmluva
03.04.2023 Stravovanie zamestnancov 03/2023 320,40 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 23022 Z=zmluva
03.04.2023 RN na stravu žiaci 03/2023 505,44 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 23021 Z=zmluva
11.04.2023 Služby mobilnej siete 12,78 € 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8325494780 Z=zmluva
11.04.2023 stravovanie zamestnancov 03/2023 839,74 € 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 172023 Z=zmluva
11.04.2023 stravovanie zamestnancov 03/2023 41,64 € 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 18023 Z=zmluva
11.04.2023 RN strava žiaci 03/2023 2132,02 € 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 202023 Z=zmluva
11.04.2023 Cloudové služby II. štvrťrok 2023 433,91 € 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2123108 Z=zmluva
11.04.2023 Služby mVL za 01-02/2023 10,69 € 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 8422300384 Z=zmluva
11.04.2023 Služby pevnej siete 87,35 € 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8325494813 Z=zmluva
11.04.2023 Výkon činnosti technika BOZP a PO 45,00 € 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9042304 Z=zmluva
18.04.2023 Služby mobilnej siete 28,25 € 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8325978790 Z=zmluva
18.04.2023 Servis služobného auta - brzdy 524,54 € 36056731 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa 20230235 O=objednávka
21.04.2023 EKOS licencia -II. štvrťrok 2023 163,68 € 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 8412301369 Z=zmluva
24.04.2023 Servisný prenájom zariadení 204,28 € 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162300319 Z=zmluva
26.04.2023 Hygienické potreby 114,73 € 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok 2380598689 O=objednávka
27.04.2023 Servisný prenájom rohoží 52,08 € 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2410793 Z=zmluva