top

 

 

 

Objednávky 2020

Dátum
prijatia
Text Dodávateľ Obstarávateľ
03.01.2020 Lokálna oprava strechy 31640796, Klimatrade spol.s.r.o, Jesenského 1332/10, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
21.02.2020 Chladničky 35739487 NAY a. s., Tuhovská 15,830 06 Bratislava ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec
      ŠZŠ Lučenec