top

 

Dokumenty

PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 29.09.2022 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Kritéria pre prijatie študentov do praktickej školy pre školský rok 2022/2023 10.01.2022 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 20.10.2021 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 02.09.2019 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 02.11.2017 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r.2014/15 12.11.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r.2013/14 21.11.2014 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Hodnotenie a klasifikácia za šk.r.2013/14 21.11.2014 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2013 21.11.2014 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie 21.11.2014 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r.2012/13 15.01.2014 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Hodnotenie a klasifikácia za šk.r.2012/13 15.01.2014 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2012 15.01.2014 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r.2011/12 08.01.2013 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Hodnotenie a klasifikácia za šk.r.2011/12 08.01.2013 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2011 08.01.2013 ŠZŠ Lučenec