top

 

Dokumenty


PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 29.11.2023 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania január 2023 - jún 2023 15.06.2023 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Kritéria pre prijatie študentov do praktickej školy pre školský rok 2022/2023 10.01.2022 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 29.09.2022 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 20.10.2021 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 20.10.2019 ŠZŠ Lučenec