top

 

Školský vzdelávací program


PDF
Prevziať
Výchovný program školského klubu detí 04.09.2023 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Školský poriadok ŠZŠ Lučenec 2023 01.09.2023 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Školský poriadok PŠ Lučenec 2023 01.09.2023 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
PDF
Prevziať

A variant
B variant
C variant
Autizmus a ďalšie pervazívne poruchy


Príloha k ŠkVP

01.09.2016 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Praktická škola 01.09.2016 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
A variant 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
B variant 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
C variant 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Autizmus a ďalšie pervazívne poruchy 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Praktická škola 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Výchovný program školského klubu detí 02.09.2014 ŠZŠ Lučenec