top

 

Školský vzdelávací program


PDF
Prevziať
PDF
Prevziať

A variant
B variant
C variant
Autizmus a ďalšie pervazívne poruchy


Príloha k ŠkVP

01.09.2016 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Praktická škola 01.09.2016 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
A variant 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
B variant 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
C variant 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Autizmus a ďalšie pervazívne poruchy 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Praktická škola 31.08.2015 ŠZŠ Lučenec
PDF
Prevziať
Výchovný program školského klubu detí 02.09.2014 ŠZŠ Lučenec