top

 

 

 

Faktúry

Január 2022

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
03.01.2022 Konzultačné služby za 12/2021 108,00€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2021284 O=objednávka
03.01.2022 Služby mobilnej siete 26,16€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521 Z=zmluva
07.01.2022 Služby v oblasti KB 60,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1022012310 Z=zmluva
07.01.2022 Výkon zodpovednej osoby 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1022010148 Z=zmluva
07.01.2022 Služby pevnej siete 86,58€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8297302033 Z=zmluva
10.01.2022 Služby Datawex za I. štvrťrok 2022 394,20€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2122046 Z=zmluva
10.01.2022 Výkon činnosti technika BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9012201 Z=zmluva
10.01.2022 Nájomné nebytových priestorov 360,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2022022 Z=zmluva
10.01.2022 Nájomné nebytových priestorov 1313,78€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2022023 Z=zmluva
10.01.2022 Poplatky za mVL 09-12/2021 20,16€ 36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 8422150644 Z=zmluva
10.01.2022 Ročný poplatok za Zborovňa.sk 165,60€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410 Z=zmluva
10.01.2022 Servisný prenájom rohoží 25,18€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2249098 Z=zmluva
10.01.2022 Nedoplatok - elektrická energia 102,36€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299036 Z=zmluva
10.01.2022 Nedoplatok - elektrická energia 154,15€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208041 Z=zmluva
12.01.2022 Ročný poplatok - Verejná správa 204,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5012200066 O=objednávka
13.01.2022 Nedoplatok - plyn 7886,88€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8412323209 Z=zmluva
13.01.2022 Tonery do tlačiarní 109,20€ 26931664, DAMEDIS s. r. o, Křenová 19, 602 00 Brno 2227039 O=objednávka
14.01.2022 Záloha za odber plynu 6278,00€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8630061868 Z=zmluva
14.01.2022 Oprava plynového kotla 78,00€ 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš 32022 O=objednávka
17.01.2022 Služby mobilnej siete 28,52€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8297759288 Z=zmluva
19.01.2022 Vema EKOS - za I. štvrťrok 2022 145,08€ 36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 8412200571 Z=zmluva
20.01.2022 Sevisný prenájom zariadenia 156,37€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162200049 Z=zmluva
28.01.2022 Prietovkové ohrievače 138,83€ 47107570 RASUB s. r. o., Vojtaššákova 644, 027 44 Tvrdošín 220100555 O=objednávka
28.01.2022 Kancelárske a čistiace prostriedky 382,72€ 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec 190300833 O=objednávka