top

zvcesta

facebook

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

erenburgova


L

Školský rok 2022/2023

25.08.2023 Špeciálna základná škola
OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci.

Blíži sa koniec prázdnin, začne sa opäť škola. Opäť stretnete svojich kamarátov, alebo získate nových. Vaše pani učiteľky majú pre vás pripravené nové vedomosti, učebnice a nové aktivity. Tešia sa na vás. Triedy sú upratané a pripravené tak, aby ste sa v škole dobre cítili.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia

Ďakujeme vám za to, že ste výchovu a vzdelávanie vašich detí zverili práve nám, našej škole. Chcem vás ubezpečiť, že sme pripravení pre vaše deti vytvoriť čo najlepšie podmienky na vzdelávanie. Našou snahou je využiť schopnosti a možnosti detí v najväčšej miere a ďalej ich rozvíjať. Pri tejto činnosti však potrebujeme aj vašu pomoc a podporu. Veríme, že ju získame a spolupráca s vami bude na najlepšej úrovni. Samozrejmosťou by malo byť plnenie úloh aj z vašej strany, čo tiež našej spoločnej veci prospeje.

Informácie k začiatku školského roka 2023-2024

Otvorenie školského roka je po budovách dňa 4. septembra 2023 ( pondelok) od 8 00 hod.

Na vaše otázky sú pripravení zodpovedať vyučujúci, ktorí vás budú informovať o potrebe školských potrieb, s rozvrhom hodín... Taktiež je potrebné uhradiť požadované poplatky a podpísať dokumentáciu.

Veríme, že nový školský rok bude pre nás všetkých úspešný!

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

07.08.2023 Špeciálna základná škola
Letné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci!
V piatok 30. júna 2023 si žiaci prevzali vysvedčenia - výsledky práce v školskom roku 2022/2023 a od 1. júla 2023 sa všetkým začali letné prázdniny. Prajeme všetkým deťom, rodičom, zamestnancom školy a ich rodinám pekné pohodové leto, počas ktorého si všetci oddýchneme a užijeme veľa prázdninovej radosti.

29.06.2023 pridané jarné číslo časopisu Školáčik.

2023 2023

28.06.2023 Špeciálna základná škola
Výlet do Tranquila parku v Kalonde

Dňa 26.júna sa triedy pre žiakov s autizmom zúčastnili školského výletu. Navštívili sme Tranquila park v Kalonde, domov alpák a iných zvieracích priateľov. Žiaci si užili priamy kontakt s prírodou, so zvieratkami, ako husi, prepelice, sliepky a kohúty, zajace, nandu. Mohli pohladkať poníka, alpaky a všetky zvieratá aj chovali.

Mgr. Zuzana Chobodová

2023 2023

 

26.06.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Posledný mesiac školského roka 2022/2023 sme si s deťmi v ŠKD pripomenuli Deň otcov, MDD, život v mori aj na súši, hrali sme sa, športovali, vytvárali aj relaxovali. Želáme krásne letné prázdniny.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

22.06.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Mandala

Keďže počasie nám až tak neprialo, mandala na Erenburgovej ulici sa preložila až na 22.6., keď sme sa už neučili a dávali sme do poriadku svoje triedy. Táto akcia býva každý rok, ale žiaci ju majú veľmi radi, pretože sa tešia stále na nové a nové obrázky. Tento rok si každá trieda vyskladala z vrchnákov od PET fliaš svoju mandalu a výsledok bol naozaj zaujímavý. Na dvore sa na nás usmievala mačička, kolibrík, delfín, lietajúci balón, farebný chodník či pozdrav letu.

Mgr. Erika Šoltésová

2023 2023

 

16.06.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Deň detí

Deň detí na Erenburgovej ulici sme strávili športovo. Žiaci mali za úlohu prejsť športový chodníček vytvorený z prekážok (kruhy, rebrík, tréningové prekážky), skákať na švihadle, slalomový beh, hod loptičkou na pohyblivý terč, kopanie lopty do brány a odrážanie pingpongovej loptičky o stenu. Vylietaní, vybehaní odišli s úsmevom na tvári domov.

Mgr. Jarmila Fajčíková

2023 2023

 

16.06.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Dopravná výchova

Túto akciu pripravila trieda VIII.E B variant B, pre všetkých žiakov, ktorí chodia do školy na Erenburgovej ulici. Najskôr sme zabezpečili veľké kartónové krabice a kúpili lepidlo pre každú triedu. Potom sme na lístky napísali témy – jednotlivé dopravné prostriedky: AUTO, VLAK, LIETADLO, LIETAJÚCI BALÓN, MOTOCYKEL, LOĎ, ELEKTRIČKA, BICYKEL. Každá trieda si vytiahla svoju tému. Úlohou žiakov spolu s pani učiteľkami bolo vytvoriť z kartónu pomocou lepidla vyžrebovaný dopravný prostriedok. Mali na to 2 týždne. Dňa 14.6.2023 sme sa zišli v jednej triede a urobili sme si akciu „Dopravná výchova“. Formou prezentácie sme si zopakovali dopravné značky, a potom každá trieda prezentovala svoj vyrobený dopravný prostriedok. Po prezentácii žiaci mali možnosť si vybrať prostriedok, ktorý sa im najviac páčil. Prvé miesto získala ELEKTRIČKA, potom BALÓN, LOĎ a MOTORKA, LIETADLO a VLAK, AUTO, BICYKEL.

Mgr. Jarmila Fajčíková

2023 2023

 

15.06.2023 Zvolenská cesta
Dnešný deň sme si so žiakmi spríjemnili Canisterapiou.

Snahou všetkých zamestnancov školy je spríjemniť žiakom pobyt v škole, skvalitniť ich proces výchovy a vzdelávania zavádzaním nových foriem a metód práce. Dnes sme pozvali do našej školy predstaviteľov Občianskeho združenia Pomocné labky - p. Stančíka a slečnu Lucku so psíkom Balú, ktorí nás zasvätili do canisterapie. Žiaci sa so psíkom postupne zoznamovali hladkaním a podávaním mu maškrty priamo z ruky. Prekonávali svoj strach a získavali nové skúsenosti a pocity. Na záver si každý žiak vyskúšal prechádzku so psíkom na vôdzke. Stretnutie sa stretlo s veľkým záujmom detí a dopadlo veľmi dobre. Veríme, že spolupráca s OZ bude naďalej pokračovať a stretnutie nebolo posledné.

Ďakujeme za spoluprácu

2023 2023

 

15.06.2023 Špeciálna základná škola
Účelové cvičenie, didaktické hry a cvičenie v prírode

Vyhodnotenie účelového cvičenia,didaktických hier a cvičení v prírode Špeciálnej základnej školy v Lučenci konaného v dňoch 13.6.2023 a 14.6.2023
Téma:
Aktuálne problémy ľudstva – ochrana zdravia, vznik mimoriadnych situácií a ich predchádzanie so zameraním na živelné pohromy.
Teoretická časť:
13.6.2023 sa konala teoretická časť Účelového cvičenia na budovách školy Zvolenská cesta, elokované pracovisko Erenburgova ulica, elokované pracovisko Dukelských hrdinov v zmysle platných učebných osnov učiva ,, Ochrana života a zdravia z daných tematických celkov “ a „ výchova k bezpečnému správaniu“ :
- Zdravotná príprava
- Pohyb a pobyt v prírody, jej ochrana
- Civilná ochrana a riešenie mimoriadnych udalostí
- Dopravná výchova
Praktická časť:
14.6.2023 Trasa 1: ŠZŠ Lučenec – Erenburgova – Novohradská – Námestie republiky – ul. Lehára – Mestský park
Počet zúčastnených : 115 osôb (z toho 25 pedagógov) Žiaci si po oddychu v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode na jednotlivých stanovištiach. Realizoval nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov školy ako aj chemický poplach. Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode boli zamerané na aktuálne problémy ľudstva, zdravotnícku prípravu, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy, dopravná výchova a výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Triedy medzi sebou súťažili a v závere boli vyhlásené výsledky.
1. miesto – IV.E
2. miesto – I.E,II.E,V.E
3. miesto – III.E,VI.E

Mgr. Radana Árvaiová

2023 2023

 

06.06.2023 Zvolenská cesta
Divadelné predstavenie „ Soľ nad zlato “

Dňa 6.6.2023 Nás opäť navštívili žiaci z pedagogickej školy II. C triedy. Našim žiakom sa predstavili rozprávkou „ Soľ nad zlato “. Žiakom sa rozprávka veľmi páčila a na záver nám dovolili odfotiť sa v ich vlastnoručne vyrobenom kráľovskom kresle.

PaedDr. Renata Arpányiová

2023 2023

 

01.06.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň detí

1.júna sme oslávili medzinárodný deň detí. Najprv sme si vyrobili zemeguľu s detičkami. Potom nás navštívil SpongeBob, ktorý žiakov pozdravil, porozprával sa s nimi a potešil ich. Niektorí žiaci sa vybrali na zmrzlinu, na preliezačky alebo na vychádzku. Bol to veselý deň.

Mgr. Zuzana Chobodová  

2023 2023 2023 2023

 

01.06.2023 Zvolenská cesta
Deň detí

01.06. sme strávili Deň detí v športovom duchu. Na školskom dvore sme mali rôzne stanovištia, kde si deti mohli vyskúšať svoje schopnosti v rôznych disciplínach. Žiaci boli nakoniec za svoje úsilie odmenení sladkou odmenou.

2023 2023

 

01.06.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Deň matiek

Deň matiek patrí medzi symbolické medzinárodné dni. Je to deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Aj v našej škole na elokovanom pracovisku sme oslávili tento krásny sviatok 31.05.2023. Deti sa naučili pekné básne, tance a pesničky, ktoré následne predviedli mamičkám, babičkám a najbližšej rodine. Mamičky odchádzali s veľkou radosťou, pýchou na svoje deti, ktoré ich na záver vyobjímali a dali vlastnoručne vyrobený darček.

2023 2023 2023 2023

 

31.05.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Ani v mesiaci máj sme sa nenudili. Tvorili sme a konečne nám prialo aj počasie pre pobyt na školskom ihrisku. M.Bozsóová a M.Kušniarová

Mgr. M.Bozsóová, Bc. Miroslava Kušniarová
vychovávateľky   

2023 2023 2023 2023

 

31.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň tulipánov

13. mája je deň tulipánov. Pri tejto príležitosti si žiaci pozreli zaujímavý dokument o tulipánov, naučili sa pesničku „Ja som pán tulipán“ a postup ako nakresliť tento obľúbený kvet. Následne si každá trieda vytvorila svoj tulipánový aranžmán.

Mgr. Zuzana Chobodová  

2023 2023 2023 2023

 

30.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň matiek

Tento významný sviatok sme si pripomenuli netradične dňa 16.mája. Po spoločnom vystúpení si mamičky pozreli prezentáciu videí z bežného života našich žiakov. Na záver im žiaci odovzdali svoje láskou vyrobené darčeky.

Mgr. Zuzana Chobodová  

2023 2023 2023 2023

 

30.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Dopravná výchova

V priebehu mesiaca máj sme so žiakmi robili rôzne aktivity, ktoré im pomôžu zlepšiť sa v dopravnej výchove. Žiaci si zopakovali význam dopravných značiek a zopár z nich si aj vyrobili. Pripomenuli sme si pravidlá cestnej premávky vonku, aj v priestoroch školy.

Mgr. Zuzana Chobodová  

2023 2023 2023 2023

 

29.05.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

V mesiaci máj sa deti z ŠKD na ul. Dukelských hrdinov opäť venovali tvoreniu a pohybovým aktivitám.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

29.05.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň korytnačiek a Deň Slnka

Deti zo ŠKD na ul. Dukelských hrdinov si v máji výtvarnými prácami pripomenuli Svetový deň korytnačiek a Deň Slnka.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023

 

29.05.2023 Zvolenská cesta
Deň matiek

Najkrajší darček v podobe pesničiek, básničiek či tanca bol súčasťou sprievodného programu pri príležitosti Dňa matiek, ktorý slávime každoročne aj na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, vychovávateľkám a pedagogickým asistentom, ktorí pripravili toto úžasné vystúpenie nie len pre mamičky, ale aj ostatných rodinných príslušníkov.

2023 2023

 

26.05.2023 Zvolenská cesta
Súťaž časopisov s názvom Pro Slavis

Už niekoľko rokov sa zúčastňujeme súťaže časopisov s názvom Pro Slavis, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline. Je to celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov. Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. Naša škola tento rok obhájila 2. miesto vo IV. kategórii pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia a špeciálne predškolské zariadenia. Do súťaže sme poslali 3 rôzne čísla nášho školského časopisu Školáčik.

Mgr. Erika Šoltésová  

2023

 

17.05.2023 Zvolenská cesta
Svetový deň mlieka v škole

Medzinárodný deň mlieka pripadá vždy na 3.májový utorok od roku 1957 pod záštitou medzinárodnej mliekarskej federácie. Pre človeka je konzumácia mlieka prirodzenou súčasťou života od narodenia. Preto sme si deň mlieka so žiakmi v našej škole pripomenuli rozhovorom, zhotovovaním plagátov a vyfarbovaním maľovaniek.

PaedDr. Renata Arpányiová  

2023 2023

 

15.05.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Pracovné vyučovanie

Na naplnenie obsahu a cieľov pracovného vyučovania využívame aj so žiakmi 4. ročníka školský pozemok. Aj v tomto školskom roku sme zasadili cibuľku, reďkovku a hrach. Už teraz sa tešíme na našu úrodu. Žiaci si aj takýmto spôsobom vytvárajú kladný vzťah k práci a získavajú praktické skúsenosti s pestovaním rôznych druhov plodín.

Mgr. Mária Mariničová  

2023 2023 2023 2023

 

10.05.2023 Zvolenská cesta
Talentová šou

Dňa 9.mája 2023 sa v I.Z triede uskutočnila talentová šou. V speve vyhrala Lucka L. , v tanci Fabricius O. a cenu poroty získal Jožko Z.V. Súťažiacim ďakujem za zapojenie sa do súťaže a výhercom srdečne gratulujem.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023

 

10.05.2023 Zvolenská cesta
Sadenie ovocných stromčekov

Dňa 9. mája naši deviataci a ôsmaci zasadili v školskej záhrade sedem ovocných stromčekov a dva kríčky ríbezlí. Sadenice škola získala zo „ Školského programu“ školské ovocie. O zasadené stromčeky a kríky sa budeme naďalej starať a dúfame, že sa nám čoskoro odmenia bohatou úrodou.

2023 2023 2023 2023

 

05.05.2023 Zvolenská cesta
Hudobno-pohybový program

Dňa 4.5.2023 na našu školu zavítali žiačky zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci. Pod vedením pani profesorky Dagmar Jantošovej si nacvičili hudobno-pohybový program, plný piesní, tancov a hier. Naši žiaci sa aktívne zapojili do činností, ktoré si študenti pripravili.

2023 2023 2023 2023

 

02.05.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Veľkonočná výtvarná súťaž

Špeciálna základná škola v Lučenci aj tento školský rok vyhlásila veľkonočnú výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri ZŠ s názvom „Symboly Veľkej noci“, ktorá bola rozdelená do troch kategórii :
I.kategória – 1.-4.ročník A variant
II.kategória – 5.-9.ročník A variant
III.kategória – B,C variant, autisti Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl. Zúčastnené práce boli vyhotovené v rôznych veľkostiach a rozličnými technikami. Ďakujeme školám a ich žiakom za účasť a inšpiráciu.

2023 2023 2023 2023

 

28.04.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

V mesiaci apríl sme s deťmi v ŠKD opäť tvorili, precvičovali vedomosti a hlavne sme sa ako vždy najviac venovali pohybovým aktivitám prispôsobeným počasiu

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

28.04.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

V apríli sme vyrábali záhradku s jarnými kvetmi, kde sme využili rôzne výtvarné techniky, zahrali sme sa na lekárov a keď nám počasie prialo, zahrali sme sa aj na školskom ihrisku.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

27.04.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň grafiky obrázkami

27. apríla sme si so žiakmi v ŠKD na ul. Dukelských hrdinov pripomenuli Svetový deň grafiky obrázkami, ktoré sú vytvorené prípravnými grafickými technikami.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

25.04.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Deň Zeme

22.4.2023 je Deň Zeme. V budove na Erenburgovej ulici sme pri príležitosti tohto dňa pracovali na projektoch, ktoré charakterizujú našu Zem. Témy boli: Zem ako planéta, Zem a zvieratá, Zem a rastliny, Zem a voda, Zem a vzduch, Zem a človek, Zem a odpad, Zem a ekológia. Žiaci z každej triedy si vylosovali tému, na ktorej spolu s pani učiteľkou triednou pracovali dva dni. Na tretí deň sme sa spoločne všetci stretli a navzájom sme sa podelili o zaujímavosti, ktoré sme sa pri tvorbe projektov dozvedeli.

Mgr. Jarmila Fajčíková  

2023 2023 2023 2023

 

25.04.2023 Zvolenská cesta
Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento deň sme oslavovali aj my v našej škole. Žiaci 8. a 9. ročníka pracovali na úprave školského pozemku, skalky a trávnika. Pod vedením pani učiteľky E. Šuľajovej. Ostatní žiaci si na vyučovaní zhotovili veľmi pekné plagáty o našej Zemi. S pani učiteľkami sa porozprávali ako triedime odpad. Ako chránime našu planétu pred škodlivými vplyvmi. A ako sa máme o ňu starať, aby nám dlho vydržala. Potom sa žiaci vybrali na prechádzku okolo školy, kde pozbierali papiere a iný odpad.

Mgr. Marcela Batópálová  

2023 2023 2023 2023

 

21.04.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň Zeme

Keďže deň Zeme tento školský rok vychádzal na sobotu, naši žiaci si naň spomenuli už 21.apríla. V triedach si s pani učiteľkami povedali, prečo a ako treba chrániť našu Zem, čo je pre nás dôležité, aby sme tu mohli žiť v súlade s prírodou. Potom si vytvorili rôzne obrázky, z ktorých vznikla nástenka v tvare Zemegule.

2023 2023 2023 2023

 

12.04.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Svetový deň letectva a kozmonautiky

V mesiaci apríl sme si pripomínali Svetový deň letectva a kozmonautiky. Priblížili sme si tematiku vesmír a kozmonautika.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

12.04.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Program v ŠKD

Dnes prišli študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci pobaviť žiakov z ŠKD svojim programom.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

07.04.2023 Zvolenská cesta
Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia je každoročne 7. apríla pripomína nám, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné si ho chrániť a udržiavať. V roku 1948 bola založená Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá podporuje zdravie všade na svete. V tomto roku WHO oslávilo 75. výročie jeho vzniku a zároveň si pripomíname 30. výročie poradní zdravia na Slovensku, ktoré začali postupne vznikať od roku 1993. Svetový deň zdravia v tomto roku bol zameraný na vyšetrenie nadváhy a obezity ako faktora pre rozvoj civilizačných ochorení a analýzu krvných lipidov (LDL, HDL a celkový cholesterol, triglyceridy). Naši žiaci si prezreli prezentáciu, ktorá ich oboznámila s tým, ako sa majú starať o svoje zdravie a predchádzať vzniku chorôb. Po prezentácii si vymaľovali omaľovánky so športovou tematikou a taktiež si boli zašportovať na školskom dvore.

2023 2023 2023 2023

 

03.04.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň povedomia o autizme

3.apríla sme si aj v škole pripomenuli svetový deň povedomia o autizme, ktorý OSN určila na 2.apríla. Keďže našu školu navštevujú žiaci s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, vyjadrili sme im podporu a rôznymi výtvarnými technikami sme aj s nimi vytvorili zaujímavé puzzle.

2023 2023 2023 2023

 

03.04.2023 Zvolenská cesta
2. apríl - Svetový deň povedomia o autizme

2. apríla 2023, po prvýkrát z príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, rozsvietili Synagógu v Lučenci. Tejto udalosti sa zúčastnili aj niektorí pedagogickí zamestnanci školy.

2023 2023 2023 2023

 

31.03.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

"Marec,poberaj sa starec"...aj my sme sa rozlúčili so zimou a konečne sme si viac mohli užiť hry na ihrisku a privítali sme jar aj tvorivo.

Bc. M.Kušniarová, Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľky   

2023 2023 2023 2023

 

31.03.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Marcové vytváranie v ŠKD.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023

 

27.03.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Etická výchova v siedmom ročníku

Dorozumieme sa aj bez slov - kreslenie spoločného obrázka bez rozprávania

2023

24.03.2023 budova na Zvolenskej ceste 2396/39
Naša nová relaxačná miestnosť

14. február bol sviatkom sv. Valentína a v našej Špeciálnej základnej škole, Zvolenská cesta Lučenec bol spojený i s karnevalom, ktorý v tomto fašiangovom období spestril čas žiakom a učiteľom. Nefalšovaná detská radosť a úprimný smiech sa niesli celou budovou, tanečné hity a obľúbené piesne si spokojní žiaci pospevovali ešte pri odchode domov.

V tento deň sme mali aj inú príjemnú udalosť, ktorá potešila všetkých nás. Bude prínosom pre našich žiakov, ktorí boli, sú a budú vždy na prvom a najdôležitejšom mieste. Ide nám predsa o spoločný cieľ a to je spokojné a šťastné dieťa.

Každý pozná ten pocit, keď potrebujeme pomoc pre seba alebo niekoho iného, keď sa nás zmocní bezradnosť, bezmocnosť, či nevysvetliteľný strach. Aj citlivá detská duša je vystavená takýmto pocitom a preto sme sa rozhodli, že vytvoríme ďalšie príjemné miesto s atmosférou, kde na nepríjemný pocit môžu žiaci zabudnúť, kde sa môžu upokojiť a uvoľniť.

14. február bol preto dňom otvorenia relaxačnej miestnosti a sme hrdí, že sa nám ju podarilo zriadiť svojpomocne. Vychádzajúc z primárnych potrieb našich žiakov, sme im tento priestor ,,ušili“ na mieru.

Špeciálna miestnosť má multisnezorický charakter, obohatený o prvky snoezelenu a je miestom, kde sa počas dňa uskutočňuje relaxácia, bazálna stimulácia, regulácia agresivity, terapeutické i hrové aktivity (činnosti spojené s prvkami aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, tanečnej terapie, dramatoterapie a iné), ktoré zabezpečujú naši kvalifikovaní pedagógovia, pedagogickí asistenti a pani vychovávateľky, za čo im patrí veľká vďaka..

Miestnosť sme vybavili zariadením a pomôckami, ktoré nám poslúžia na niekoľko rokov. Sú to napríklad bublinkový valec, ktorý ponúka viaczmyslový zážitok v podobe meniacich sa farieb ako vizuálneho podnetu, jemného šumu ako sluchového podnetu. Optické vlákna sú zdrojom vizuálnej i taktilnej stimulácie, ale aj vynikajúcou motiváciou k pohybu či stimuláciou jemnej motoriky. Pre zlepšenie nálady nám poslúžia projektory, ktoré vyobrazujú abstraktnú alebo tematickú projekciu na stenu, strop či podlahu. Príjemná relaxácia môže byť strávená na polohovacom vaku, počúvaním tónov relaxačnej hudby, s príjemnou vôňou aromadifúzerov.

Samotná miestnosť je priestranná, preto jej využitie má variabilný charakter a ten nás doviedol k myšlienke, že bude priestorom aj pre voľno časové aktivity, ktoré zabezpečujeme našim žiakom a zmysluplne tak trávime s nimi čas aj po skončení vyučovania. V tomto príjemnom prostredí preto žiaci nájdu – okrem iného, množstvo stolových hier, spoločenských hier, či si príjemne oddýchnu pri počúvaní obľúbenej hudby.

Každé dieťa sa veľa učí pozorovaním. Našou métou je preto poskytovať žiakom takú starostlivosť a vychovno - vzdelávaciu činnosť, v ktorej učiteľ je aj sprievodcom ukazujúcim smer, ako treba pekne žiť a veriť, že sa dieťa pridá. Učenie druhých nie je len prácou. Je to služba, ktorú berieme ako poslanie.

PaedDr. Martina Jakabšicová  

2023 2023 2023 2023

 

23.03.2023 pridané zimné číslo časopisu Školáčik.

2023 2023 2023 2023

22.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň vody - beseda

22.marca sme si pripomenuli Svetový deň vody. Navštívila nás pani Gubányiová z Regionálneho úradu verejného zdravia v Lučenci, ktorá žiakom vysvetlila potrebu a úžitok vody pre človeka, živočíchov a rastliny. Potom žiakom pustila edukatívnu rozprávku, prostredníctvom ktorej si utvrdili získané poznatky.

2023 2023 2023 2023

 

22.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň vody - pokusy

Na svetový deň vody žiaci robili aj rôzne pokusy. Najprv maľovali a tvorili s ľadom, potom robili pokusy s vodou – skúšali, čo sa rozpustí, nerozpustí vo vode, ako sa správajú rôzne látky vo vode a nakoniec využili vodu na výrobu nápojov.

2023 2023 2023 2023

 

21.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň Downovho syndrómu

21.marca sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Niektorí žiaci a ich pani učiteľky sa zapojili do „ponožkovej výzvy“- a obuli si rôzne ponožky. Ďalší si vytvorili zaujímavé ponožky rôznymi výtvarnými technikami.

2023 2023 2023 2023

 

17.03.2023 budova na Zvolenskej ceste 2396/39
Z rozprávky do rozprávky

Kde bolo, tam bolo – týmito slovami sa začína skoro každá rozprávka, ktorá nás prenáša do čarovného sveta fantázie, príbehov. Do čarovného sveta rozprávok sa preniesli aj naši žiaci. Čítaním, počúvaním a pozeraním rozprávok, následne pripravenými aktivitami si užili rozprávkový svet plnými dúškami. A čo by to bolo za rozprávku, keby nás niečo nenaučila, ako je to napríklad v rozprávke o medovníkovom domčeku, kedy sa deti zatúlali ďaleko od domu. A pretože sa rozprávka končí vždy dobre, mohli si vysnívať aj tie najtajnejšie sny.

Mgr. Martina Čižmárová  

2023 2023 2023 2023

 

15.03.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Rekreačná činnosť v ŠKD

Čas vyhradený na rekreačnú činnosť si žiaci najradšej užívajú pri sezónnych činnostiach. V prípade nepriaznivého počasia prebieha rekreačná činnosť žiakov v telocvični.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
MDŽ

Takto štvrtáci pozdravili svoju pani učiteľku Mgr. Máriu Mariničovú z karnevalu a pri príležitosti MDŽ jej odkazujú, aby sa vrátila čím skôr k ním.

2023 2023

 

09.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Obdobie fašiangov – zvyky, tradície

Vo februári sme si pripomenuli obdobie fašiangov – zvyky, tradície. Žiaci si po triedach vyrábali karnevalové masky. 20.februára sme sa stretli a vyrobili si veselé šašovské hlavy.

2023 2023 2023 2023

 

09.03.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Fašiangové dobroty

Pred jarnými prázdninami sme piekli sladké a slané dobroty – vaľkali, krájali cesto, plnili a natierali vajíčkom. Po pečení sme si aj upratali.

2023 2023 2023 2023

 

24.02.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

Mesiac február ubehol ako voda. Pripravovali sme sa na karneval, vyrábali sme Valentínky ku Dňu zaľúbených, konečne nám prialo aj počasie a mohli sme vyjsť na školské ihrisko. Okrem týchto všetkých aktivít sme zavítali aj do učebne informatiky a zoznamovali sme sa s prácou na počítačoch.

Mgr. M.Bozsóová  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

16.02.2023
Mladý zdravotník

Dňa 15.2.2023 navštívili našu školu na Zvolenskej ceste a Erenburgovej ulici študenti Strednej zdravotníckej školy v Lučenci a pracovníci Slovenského červeného kríža v Lučenci. Ich úlohou bolo poučiť našich žiakov o zásadách poskytovania prvej pomoci. Naučiť ich uložiť zranenú osobu do stabilizovanej polohy a poskytnúť jej prvú pomoc. Postarať sa o zranenú osobu do príchodu zdravotnej pomoci.
Prednáška, samotné ukážky a nácviky našich žiakov upútali. Naučili sa, že správne podanie prvej pomoci môže zachrániť ľudský život.
Ďakujeme študentom a zamestnancom SČK za pekné a účelne využité chvíle v škole.

2023 2023 2023 2023

 

16.02.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

Február sa u nás v ŠKD niesol okrem karnevalu aj vo valentínskej nálade...tvorili sme zo srdiečka a z lásky pre našich najmilších

Bc. M.Kušniarová  
vychovávateľka   

2023  2023  2023  2023

 

15.02.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Canisterapia

Žiaci v ŠKD sa stretli so psom, ktorý je vycvičeným pre vykonávanie Canisterapie, je to spôsob terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

Eva Kmeťková  
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

14.02.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Karneval

Dňa 14.2.2023 sa v budove na Erenburgovej ulici uskutočnil, po dlhej prestávke, očakávaný karneval. Žiaci sa naňho už dlhšie chystali, hlavne prípravou masiek. Vo vytúžený deň, presne na Valentína, prišiel ten čas, aby sa ukázali a predviedli masky. Každý bol netrpezlivý, kedy sa predstaví, a zároveň zvedavý, v akých maskách prídu jeho spolužiaci či kamaráti. Zrazu sa na jednom mieste stretli žolíkové karty, tanečná skupina či SpongeBob a Patrick, ale prišla aj Fiona, Ariana Grande, Domino, Vlk, Kostlivec, Elsa z Ľadového kráľovstva, Wednesday Addamsová, Batman, odkvecnutá zmrzlina a Vlkolak. Všetky masky boli krásne a odhodlané si zasúťažiť. Po niekoľkých aktivitách prišla aj krátka diskotéka a vyhodnotenie masiek. Masky odmenené sladkou odmenou, odišli spokojne domov.

2023 2023 2023 2023

 

14.02.2023 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Karneval

Tento rok sa konečne uskutočnil karneval. Krásne vyzdobená a vynovená relaxačná miestnosť sa zmenila na tanečný parket s rôznymi krásnymi maskami našich spolužiakov. Bolo čo obdivovať.

2023 2023 2023 2023

 

14.02.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Žiaci potešili svojich blízkych takýmito valentínkami

2023 2023 2023 2023

13.02.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Februárové tvorenie v ŠKD

2023

13.02.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Výroba valentínskych pozdravov

Žiaci 6.ročníka dnes vyrábali valentínske pozdravy.

2023 2023 2023 2023

08.02.2023 Zvolenská cesta 2396/39

Turnaj v pexese"

Vo februári sme mali medzi žiakmi ŠZŠ na Zvolenskej ceste turnaj v pexese. Hrali veľkí aj malí bez rozdielu a bola to veru super zábava. Z každej triedy boli vybraní tí najlepší hráči v pexese, a bolo to veru vidno. Žiaci bojovali aj keď konkurencia bola veľká a nevzdávali sa.

Žiaci sa umiestnili :

  1. miesto - Alex Koreň(6. Ročník) a Jožko Zubák Veronák( 2.ročník)

  2. miesto - Milan Berky(9. Ročník) a Fabo Oláh (1.ročník)

  3. miesto - Alexander Tamáš(8.ročník)

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným bola to veľká zábava.

2023  2023  2023  2023 

07.02.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Tvorivé dielne

Koncom januára si žiaci v tvorivých dielňach vyskúšali svoje jemnomotorické zručnosti. Vyfarbovali a vyrobili si srdiečka na pamiatku.

2023 2023 2023 2023

06.02.2023 Zvolenská cesta 2396/39

Exkurzia na OUI v Želovciach"

Dňa 2. februára 2023 sa naši končiaci žiaci zúčastnili exkurzie na OUI v Želovciach. Privítala nás pani riaditeľka Ing. Andrea Bánovská, ktorá nás oboznámila s učebnými odbormi, ktoré sa vyučujú na učilišti. Sú to odbory: poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál, stavebná výroba - murárske práce, stavebná výroba - stavebné stolárstvo. Areálom školy a školou nás sprevádzali Ing. Jana Koreňová a Milan Dugovič, ktorí nám ukázali aj nový plne automatizovaný skleník. Žiaci si mohli vyskúšať siatie semien do debničiek, aranžovanie na drevenú podložku. V drevárskej dielni si vyrezali krásne drevené srdiečka, ktoré si zobrali domov. Najviac sa im páčila práca s mini bagrom, kde si vyskúšali jazdu a prenášanie dreveného pníka.

2023 2023 2023 2023

31.01.2023 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Januárové tvorenie v ŠKD

2023

27.01.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Práce žiakov v ŠKD

Pri vytváraní sa vždy dobre zabavíme.

Bc. M.Kušniarová, Mgr. M.Bozsóová
vychovávateľky     

2023  2023  2023  2023

24.01.2023
DIPLOM

Žiaci našej školy sa zúčastnili dvoch výtvarných súťaží, ktoré organizovala škola ZŠ s MŠ Hany Ponockej v Haliči pod názvom „Najkrajší vianočný pozdrav“ a ŠZŠ s VJM v Rimavskej Sobote pod názvom „Najkrajší vianočný škriatok“. Žiaci sa umiestnili na týchto miestach:

Súťaž pod názvom: Najkrajší vianočný pozdrav

      1. miesto: Veronika Kelemenová

      2. miesto: Villiam Botoš

      3. miesto: Matej Slávik

      Pochvalný list za úspešnú účasť – Melánia Peti Králiková

Súťaž pod názvom : Najkrajší vianočný škriatok

      2. miesto: Lea Sujová

      2. miesto: Daniel Slančík

      3. miesto: Alexander Koreň


2023  2023  2023  2023

23.01.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Naše zimné práce

V našej ŠKD sa učíme používať aj IKT techniku a keďže nám počasie v mesiaci január veľmi neprialo, my sme sa aj tak nenudili.

Bc. M.Kušniarová, Mgr. M.Bozsóová
vychovávateľky     

2023 2023 2023 2023

17.01.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
2023

Vítanie nového roku v ŠKD na Dukelských hrdinov.

2023 2023 2023 2023

17.01.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Canisterapia

Žiaci v ŠKD sa stretli so psom, ktorý je vycvičeným pre vykonávanie Canisterapie, je to spôsob terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

2023  2023  2023  2023

22.12.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - december 2022

2022

21.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Zimné radovánky na krúžku "Spievaj si slávičku."

2022 2022 2022 2022

20.12.2022 Hodnotiaca správa červené stužky.

V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do 16.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na nástenke v škole.

Ako prvá aktivita sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s tohtoročnými aktivitami Červených stužiek, ktoré sa budú konať v našej škole.

V októbri 2022 prebehla beseda a diskusia s pracovníkmi CPPPa P, pánom Alexandrom Harišom a pani Milenou Mališovou, na témy „Závislosť a duševné zdravie“ , „Obchodovanie s ľuďmi“ a „HIV / AIDS“. V tomto mesiaci sme sa ešte zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom 1.december a Červené stužky.

Počas mesiaca november 2022 prebiehala už známa aktivita - vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbolu boja proti HIV/AIDS. Okrem tejto celotriednej aktivity, žiaci absolvovali kvíz, ktorý sa týkal tejto problematiky a na rozptýlenie skladanie puzzle, na ktorých bola zobrazená červená stužka alebo plagát červených stužiek – ťaháme za jeden povraz.

V novembri a v decembri sa uskutočnila tiež už známa školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“, z ľubovoľného materiálu, ľubovoľnej veľkosti, ale anjel musel mať červenú stužku.

V dňoch 21. až 23.novembra 2022 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.

V týždni od 24.novembra do 1.decembra 2022 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.
Dňa 1.decembra 2022 sme urobili aktivitu „Živá“ Červená stužka na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS.

Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Šoltésová

2022 2022 2022 2022

19.12.2022

Učiteľský spevácky zbor Amares

Učiteľský spevácky zbor Amares, dňa 16.12.2022 nahral svoju prvú pieseň „Vianočný zázrak“

2022 2022 2022 2022

19.12.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Nepečené kokosové guľky

Blížia sa Vianoce, najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku. Toto krásne obdobie je spojené s výzdobou našich príbytkov, varením a pečením. A práve v tomto predvianočnom období si žiaci 4. ročníka pripravili nepečené kokosové guľky. Priniesli si potrebné suroviny a podľa receptu pripravili chutnú vianočnú sladkosť. Kto z vás by ich chcel vyskúšať, pripájame aj recept a prajeme dobrú chuť.

Mgr. Mária Mariničová

2022 2022 2022 2022

19.11.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Naše zimné práce

Každý deň si niečo pekné vyrobíme a takto sme privítali december a pripravujeme sa na Vianoce.

2022 2022 2022 2022

15.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Vianočná besiedka

Dňa 15.12.2022 sa aj na Zvolenskej ceste konala vianočná besiedka, kde si žiaci veselým programom pripomenuli vianočné tradície a na záver s učiteľmi zaspievali spoločnú pieseň.

14.12.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Vianočná besiedka

Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou besiedkou. Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili žiaci našej školy aj tohto roku.

2022 2022 2022 2022

14.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Pečenie perníkov

Jedným z najkrajších sviatkov v roku sú Vianoce, ktoré sú spojené s množstvom rôznych zvykov a tradícií. Patrí k nim aj pečenie perníkov, ktoré sme si s našimi žiakmi upiekli a vyzdobili aj my. Vyzdobené perníky chutili báječne, vôňa škorice voňala po celej škole a navodila nám vianočnú náladu.

Ing.Emília Šulajová

2022 2022 2022 2022

14.12.2022

Vianočný trh šikovných rúk

Dňa 10.12.2022 sa pani učiteľka Mgr. Dananajová, pani vychovávateľka Bc. Klementová a pani asistentka Szalaiová zúčastnili 7. ročníka Vianočného trhu šikovných rúk, ktoré organizuje Mestská tržnica v Lučenci v spolupráci s LUKUS.

Podporu mali aj z radov našich žiakov a ich rodičov. Ďakujeme za účasť a reprezentáciu našej školy, zároveň vyslovujeme vďaku aj tým, ktorí sa svojimi vlastnými ručnými dielkami podieľali na tejto akcii.

2022 2022 2022 2022

12.12.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Súťaž "Novoročný pozdrav"

Tento rok si firma Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke, 2927/8, 010 47 Žilina, ako predlohu pre novoročný pozdrav vybrala výtvarnú prácu s motívom anjelika a to od nášho žiačika - prváčika Vilka Botoša, z triedy III.Z,

pod vedením pani učiteľky PaedDr. Arpányiovej. Gratulujeme.

2022

06.12.2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov.

Mikuláš

Aj tento školský rok nás navštívil Mikuláš. Žiaci mu zarecitovali básničku, zaspievali krásnu pesničku a na záver zatancovali na vianočnú pieseň. Každé dieťa dostalo od Mikuláša sladkú odmenu.

2022 2022 2022 2022

29.11.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Naše jesenné práce

2022  2022  2022 

29.11.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem Vám, že dňa 8.12.2022 ( vo štvrtok) je žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nevyučuje sa a nie je v prevádzke ani školský klub.
Vyučovanie podľa rozvrhu začína dňa 9.12.2022 ( v piatok)

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

29.11.2022 Zvolenská cesta 2396/39

Žijeme zdravo

V mesiaci november sme si po triedach spravili akciu Žijeme zdravo. Z prezentácie sme sa dozvedeli, aké zásady máme dodržiavať, ak sa chceme zdravo stravovať. Po prezentácii sme výtvarne spracovali túto tému a výsledky nášho snaženia sme vystavili v budove našej školy. Záverečnou bodkou bol žiakmi 9. ročníka pripravený zdravý jablčno-mrkvový koláčik.

2022  2022  2022  2022

29.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň nevidiacich

13.novembra bol medzinárodný deň nevidiacich, ktorý si žiaci pripomenuli výrobou pestrofarebných obrázkov. Dňa 29.novembra nás navštívila p. Renáta Oláhová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Žiakom ukázala mnoho kompenzačných, technologických pomôcok, ktoré využívajú slabozrakí a nevidiaci ľudia. Žiaci si ich mohli vyskúšať a tým sa lepšie vcítiť do ich vnímania.

den_nevidiacich_2022 den_nevidiacich_2022 den_nevidiacich_2022 den_nevidiacich_2022

22.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň bez fajčenia

22.novembra našu školu navštívili študentky zo Strednej zdravotnej školy v Lučenci. So žiakmi si pripomenuli medzinárodný deň bez fajčenia - 20.novembra, jeho dôsledky na zdravie človeka. Poučili žiakov, ako si chrániť svoje zdravie a zážitkovou formou im vysvetlili najdôležitejšie zložky a pravidlá starostlivosti o zdravie a svoje telo.

zdravotnici_2022 zdravotnici_2022 zdravotnici_2022 zdravotnici_2022

25.11.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Mesiac behu

V novembri sme mali mesiac behu,tak sme v našej ŠKD trochu športovali.

2022  2022  2022  2022 

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Svetový deň behu

Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Založil ho Bill McDermot na Long Islande. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa zapojila aktívne aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu. Každá trieda si odbehla dohodnutú vzdialenosť na ihrisku, následne pokračovali pohybovými hrami.

2022 2022 2022 2022

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Snoezelen miestnosť

Žiaci sa môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel a fantázie. Táto metóda pomáha žiakom hľadať nové formy komunikácie, vyjadriť ich vlastné pocity, ovplyvňuje ich správanie a myslenie. Tiež má vplyv na celkový stav mentálne postihnutých detí.

2022 2022 2022 2022

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

2022

 

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - november 2022

2022
2022

09.11.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem Vám, že dňa 18.11.2022 ( v piatok) je žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nevyučuje sa a nie je v prevádzke ani školský klub. Vyučovanie podľa rozvrhu začína dňa 21.11.2022 ( v pondelok)

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

07.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň jablka

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21.októbra. Kto by nepoznal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú, jablkovo – orechovú alebo jablkovo- makovú štrúdľa, či divinu s jablkami, jablkové pyré, jablkový kompót alebo jablkovú šťavu? Kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? My sme si ho tento rok uctili ochutnávkou, strúhaním a následnou výrobou jablkového koláča, ktorý deťom aj chutil. Niektorí žiaci si vytvorili aj jablko z novín a časopisov v podobe mozaiky.

2022 2022 2022 2022

07.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň vajec

Svetový deň vajec bol založený vo Viedni 1996, keď sa rozhodlo oslavovať silu vajíčka každý druhý októbrový piatok v roku. Od tejto doby fanúšikovia vajíčok na celom svete vymýšľajú nové kreatívne spôsoby, ako si uctiť túto neuveriteľne silnú živinu. Deň osláv sa postupom času rozrastá a vyvíja. My sme si tento deň, 14. októbra, pripomenuli výtvarným tvorením... ...a aj v našej kuchynke, kde žiaci z vajíčok pripravili nátierku. Tú následne natierali na hrianky. Samozrejme ochutnali svoj výtvor a potom si po sebe aj upratali – poumývali a potierali riady.

2022 2022 2022 2022

27.10.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Mesiac úcty k starším

Október je mesiac úcty k starším, preto sme chceli urobiť radosť našim starým rodičom niečím pekným, tak sme im urobili krásne pozdravy z lásky a začíname vyrábať aj vianočné pozdravy, pretože Vianoce sa blížia. Vychovávateľky M. Kušniarová, M. Bozsóová,

2022 2022 2022 2022

26.10.2022 pridané letné číslo časopisu Školáčik.

2022_leto 2022_leto 2022_leto 2022_leto

24.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - október 2022 - Deň zvierat, jeseň a zdravá výživa.

2022

24.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň chrbtice

16. október je Svetový deň chrbtice, ktorý je podporovaný Svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu (WSS) a pripomína sa od roku 2000. Hlavným cieľom tohto dňa je predchádzať zdravotným problémom chrbtice.
Celosvetovým problémom súčasného spôsobu života ľudí je sedavý spôsob života, z ktorého vyplývajú časté problémy so zdravím. S týmto cieľom si žiaci v Školskom klube nacvičovali správne držanie tela v sede aj v stoji a vyskúšali si aj cvičenia na posilenenie a uvoľnenie chrbtového svalstva.

2022 2022 2022 2022

17.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Európsky týždeň športu

Koncom septembra sme si pripomenuli Európsky týždeň športu. V priebehu týždňa od 23. do 30.9. žiaci rôznymi technikami vyzdobili lopty a potom si zašportovali v telocvični i na ihrisku.

2022 2022

Zvolenská cesta 2396/39
Najlepší skokan

Dňa 12.10.2022 sme vyhodnotili súťaž o "Najlepšieho skokana" našej školy. Žiaci si zmerali sily v skoku cez švihadlo a v skoku do diaľky z miesta. Najlepšie skokanky v skoku cez švihadlo boli Majka Szabóová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Iba o jeden skok menej skočila druháčka Ruth Oláhová, ktorá sa teda umiestnila na 2. mieste.

V skoku do diaľky z miesta už boli úspešní aj chlapci. Najlepšie sa darilo Milanovi Berkymu, ktorý skočil až 1, 8 m a umiestnil sa na 1. mieste. O niečo menej skočil prváčik Andrej Oláh, skončil na 2. mieste. Z dievčat sa najviac darilo Annamárii Oláhovej, ktorá skončila na 1. mieste.
Na 2. mieste zhodne skončili Tiffany Hercegová a Majka Szabóová

Víťazom srdečne blahoželáme...

2022 2022 2022 2022

12.10.2022
Snoezelen miestnosť

V septembri sme zriadili a dali do prevádzky terapeutickú miestnosť Snoezelen. Úlohou miestnosti je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Miestnosť využívajú žiaci s poruchami autistického spektra (PAS), prejavmi hyperaktivity, poruchami správania, ale aj žiaci s ťažkým mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím. V miestnosti je bublinkový valec, optické vlákna, vibrujúca podložku, zrkadlová guľa, space projektor a iné.

Miestnosť slúži na relaxáciu i na podporu aktivity žiakov. Aktivity praktizujeme v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektmi, ľahkými vibráciami.

Žiaci sa môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel a fantázie. Táto metóda pomáha žiakom hľadať nové formy komunikácie, vyjadriť ich vlastné pocity, ovplyvňuje ich správanie a myslenie. Tiež má vplyv na celkový stav mentálne postihnutých detí.

2022 2022

07.10.2022
Didakticke hry, cvičenia v prírode a civilná ochrana

Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 39. v Lučenci zorganizovali didakticke hry, cvičenia v prírode a civilnú ochranu. Žiaci našej školy sa zúčastnili účelového cvičenia a didaktických hier. Počas tejto školskej akcie mali možnosť prakticky si vyskúšať svoje vedomosti a pohybové zručnosti na jednotlivých stanovištiach. Témy žiakov zaujali, žiaci sa aktívne zapájali do rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky.

2022 2022 2022 2022

07.10.2022
Didakticke hry, cvičenia v prírode a civilná ochrana

Učitelia a žiaci z elokovaného pracoviska ŠZŠ na Erenburgovej ulici v Lučenci zorganizovali didakticke hry, cvičenia v prírode a civilnú ochranu v Mestskom parku. Žiaci si upevňovali vedomosti z oblastí : Zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, riešenie úloh pri mimoriadnych udalostiach - civilná ochrana, dopravná výchova a športová výchova.

Vyhodnotenie:

  1. Miesto: V.E, VI.E

  2. Miesto: III.E

  3. Miesto: IV.E, II.E

2022 2022 2022 2022

05.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

2022  2022

 

05.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Deň bez áut (DBA)

22. septembra sa uskutočnil Deň bez áut (DBA). Jeho cieľom bolo spopularizovať alternatívne druhy dopravy, ako sú pešia, bicyklová a verejná doprava, a zároveň znížiť závislosť a dopyt po autách a následne pohonných látkach.

18 18 18 18

05.09.2022 Školský rok 2022/2023


L

vub

min_fin

EYOF_BB