top

 

 

 

Faktúry

August 2023

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
02.08.2023 Požiadavky za 07/23 60,00€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2023180 O=objednávka
02.08.2023 Kybernetická bezpečnosť 08/2023 60,00€ 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1023082109 Z=zmluva
02.08.2023 Výkon činnosti ZO 08/2023 36,00 € 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 2023329 Z=zmluva
02.08.2023 Nájomné nebytových priestorov 1371,93 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2023218 Z=zmluva
02.08.2023 Nájomné nebytových priestorov 200,00 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 20230217 Z=zmluva
02.08.2023 Záloha za plyn 3750,00 € 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8688744915 Z=zmluva
02.08.2023 Záloha za elektrinu 185,00 € 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208800 Z=zmluva
02.08.2023 Záloha za elektrinu 101,00 € 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299800 Z=zmluva
02.08.2023 Telefonne poplatky 45,00 € 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521 Z=zmluva
07.08.2023 Výkon činnosti technika BOZP a PO 45,00 € 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9082308 Z=zmluva
09.08.2023 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3856,19 € 47080043 BENAT-STAV s.r.o, Nová Bašta 76, 980 34 Nová Bašta 2301003 O=objednávka
14.08.2023 Varnice a termoport 1290,74 € 36413186 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina 1023179 O=objednávka
15.08.2023 Sáčky do smetných košov 158,00 € 54243572 JANEX RS s.r.o., Cukrovarská 2030, 97901 Rimavská Sobota 20230566 O=objednávka
18.08.2023 Vodné,stočné a zrážkovká voda 172,49 € 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2231198844 Z=zmluva
18.08.2023 Telefonne poplatky 131,58 € 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8333075677 Z=zmluva
22.08.2023 Ročný poplatok za doménu 17,15 € 36485161 EXO TECXCHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 82109 Bratislava 2369408836 Z=zmluva
23.08.2023 Servisný prenájom zariadení 144,70 € 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162300694 Z=zmluva
23.08.2023 Audit databázy VEMA 150,00 € 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2023192 O=objednávka
24.08.2023 Čistiace prostriedky 649,87 € 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 2023017232 O=objednávka
28.08.2023 Kanceárske potreby 270,18 € 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 190329613 O=objednávka
28.08.2023 Vodné stočné a zrážková voda 103,37 € 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2231205538 Z=zmluva
28.08.2023 Vodné stočné a zrážková voda 113,44 € 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2231205537 Z=zmluva